Kvægbrugere ærgrer sig: Foder går til biogas

Mask fra ølproduktion i Faxe går i 2022 til biogasselskabet Nature Energy, mens sjællandske kvægproducenter står med en lang næse.

Sjællandske kvægbrugere, som plejer at fodre deres køer og kødkvæg med mask fra Faxe Bryggeri, har med få ugers varsel fået at vide, at det fra årsskiftet er slut med leverancer af mask: Den vognmand, som har haft kontrakt på masken, har i år tabt en licitation til biogasselskabet Nature Energy, som er i færd med at bygge et nyt biogasanlæg ved Køng.

En af de kvægbrugere, som har fået at vide, at den forventede mask-leverance nu i stedet har kurs direkte mod forbrænding i et biogasanlæg, er mælkeproducent Jens Christian Sørensen, Slagelse.

Han har 300 malkekøer, som han siden 2007 har fodret med mask året rundt - 15-16 ton om ugen. Og da han er sharefarmer i lejede bygninger uden ejet jord, skal han nu have en dyr tillægskontrakt på grovfoder med sine samarbejdspartere.

"Uden masken skal jeg ud at købe grovfoder svarende til et areal på 20 ha ekstra, ligesom jeg vil være nødt til at importere protein i form af sojaskrå. Klimamæssigt er begge dele en rigtig dårlig idé, og det vil koste mig et sted 50.000 og 100.000 kr., da proteinfoder er rigtig dyrt lige nu", siger Jens Christian Sørensen. Den unge mælkeproducent leverer selv al sin gylle til biogas og ærgrer sig over at opleve Nature Energy som en konkurrent.

"Jeg synes, det er fjollet, hvis vi ikke kan deles fornuftigt om tingene. Vi er afhængige af hinanden, og jeg synes, vi bør spille på samme hold".

Mangler vinterfoder

Også rådgivningsvirksomheden Agrovi er bekymret over situationen. Her oplyser kødkvægkonsulent Niels Christian Tramm, at han har omkring 20 landmænd, som havde baseret deres vinterfoder på, at dyrene skulle have mask.

"Det er en stor ulempe for dem, at de med meget kort varsel står uden proteinfoder", siger han. Det gør ikke situationen bedre, at sukkerfabrikkerne samtidig melder udsolgt af roeaffald, som mange kvægbrugere også efterspørger.

"Sukkerfabrikkerne har opfyldt deres kontrakter, men vi ville gerne have haft mere - der har de sagt nej", siger Niels Christian Tramm.

Han oplyser, at Nature Energy til gengæld har etableret et helt ’bjerg’ af roeaffald fra sukkerfabrikkerne til senere anvendelse ved det nye biogasanlæg ved Køng.

Kan stride mod aftale

Formand for Sjællandske Familielandbrug Ole Karmsteen og Yke Kloppenburg, medlem af bestyrelsen for L&F Kvæg, er begge gået ind i problematikken, som de oplever som paradoksal i en tid, hvor kvægbrugere er i klima-fokus.

"Vi skal hjælpe hinanden, udnytte restprodukter og ikke putte alting direkte i biogasanlægget", siger Yke Kloppenburg.

Ole Karmsteen mener desuden, at det er i strid med den aftale om ’Code of Conduct’, som L&F har indgået med Biogas Danmark, hvis restprodukter, der kan anvendes som foder, ikke først tilbydes til landmænd. Det bekræfter viceformand i Landbrug & Fødevarer Thor Gunnar Kofoed, der har været med til at lave aftalen. Nature Energy henviser over for LandbrugsAvisen til, at aftalen om ’Code of Conduct’ udelukkende omhandler animalske biprodukter, hvorfor mask ikke er omfattet. Thor Gunnar Kofoed er ikke enig:

"Aftalen betyder, at anvendelse af restprodukter til foder og fødevarer har første prioritet - det gælder både vegetabilske og animalske produkter. Det håber jeg da så sandelig, at biogasselsskaberne står ved".

Faktaboks

Restprodukter har kurs mod biogasanlæg

  • Nature Energy er i gang med at opføre et nyt biogasanlæg ved Køng på Sjælland og har for nylig vundet en licitation om restproduktet mask fra Faxe Bryggeri.
  • Kilder oplyser, at der er tale om ca. 35.000 ton mask.
  • Desuden har biogasselskabet allerede oplagret et større lager af roeaffald fra sukkerfabrikkerne ved Køng, anslået mellem 60.000 og 70.000 ton.

Emneord

Top2

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle