Kvægformand: Efterafgrødekrav på mere end 100 procent er ikke i orden

Chr. Lund kritiserede i sin beretning, at nogle kvægbrugere har efterafgrødekrav på mere end 100 procent.

Samarbejdet med politikerne, der bestemmer over kvægbruget, bliver sat på prøve, når kravet om efterafgrøder bliver fremrykket samtidig med, at de beregninger, der ligger bag kravene, er fulde af fejl.

Sådan lød det fra Christian Lund, formand for Landbrug & Fødevarer, Kvæg på kvægkongressen mandag formiddag. Han høstede da også bifald fra salen, da han kom med følgende bemærkning

”Kære fødevareminister Mogens Jensen: Det er simpelthen ikke rimeligt, og det giver ikke mening, at vi har eksempler på landmænd, der har et efterafgrødekrav på mere end 100%! Det er ikke i orden!”, sagde han henvendt til ministeren, der var med til mødet.

Lund pegede på, at efterafgrøder er et puslespil, der ikke kan gå op, og som tvinger kvægbrugere ud i en kvotereduktion uden kompensation!

”Vi har brug for både rimelighed og mange flere virkemidler i værktøjskassen. Fx kløvergræs, der skal tælle med som efterafgrøde i udlægsåret”, foreslog han.

Godt landmandskab

L&F, Kvæg mener, at fremtidens målrettede regulering skal tage udgangspunkt i det gode landmandskab og den gode ressourceudnyttelse!

”Hvis vi kan få mere ud af vores arbejde i marken med et mindre tab af næringsstoffer, så

er det en fordel for os alle. Det kan være, at vi skal dyrke mere græs, der har positiv effekt på både klima og miljø, og måske skal vi finde nogle gode løsninger til håndtering af roer i fodringen, så de kan indgå i vores sædskifter”, sagde Chr. Lund.

Markplaner styrer

Kvægbruget vil gerne se på, hvordan mark- og foderplaner kan gå op i en højere enhed, så kvælstof gør gavn i grovfoderet i stedet for at ende i miljøet. Der må heller ikke være tvivl om, at det er helt essentielt, at udfordringerne med den målrettede regulering ikke skader kvægundtagelsen, der gør, at man kan have flere dyreenheder pr. hektar. L&F, Kvægs sektorbestyrelse kæmper for en forlængelse af undtagelsen.

”Forhandlingerne med EU ligger i Miljø- og Fødevareministeriets hænder, men vi bidrager

med al den faglighed og sunde fornuft, der danner grundlag for en fortsættelse af

kvægundtagelsen”, sagde Christian Lund.

Fællesskaber

Christian Lund havde flere ideer med i posen.

”Når det gælder vores produktion af grovfoder, kan det også godt være, at vi skal til at tænke i fællesskaber. Også her kan vi have glæde af at tænke ud over grænserne på vores egen ejendom. Hvis du kan indgå et godt samarbejde med naboen, som er super god til markdriften, kan du få mere tid i stalden”, sagde han.

Emneord

Kvægkongres 2020

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle