Kvægformand: Vi vil have central rolle i L&F 2.0

Driftsgrenene kommer til at skulle arbejde tættere sammen, når L&F redefinerer sig selv. Sådan lyder det fra kvægformand Christian Lund op til årsmødet i L&F Kvæg.

I interviewet "Kvægformand: ’Vi vil have central rolle i L&F 2.0’ " i LandbrugsAvisen 30. april, er der desværre sket fejl i redigeringen, således at der svares på andre spørgsmål end de trykte. Interviewet med Christian Lund og Ida M.L.D. Storm var lavet som en optakt til kvægkongressen, og spørgsmålene og svarene omhandlede derfor deres syn på L&F Kvæg og fremtiden for sektoren. Det fremstår i artiklen som om, interviewet omhandler L&F generelt og overvejelserne om en ny struktur. Det var ikke tilfældet. Ida M.L.D Storm og Christian Lund svarer alene på spørgsmål omhandlende L&F Kvæg. LandbrugsAvisen beklager.
 

L&F står foran en gennemgribende nyorganisering. Hvad betyder det for L&F Kvæg?

C. Lund: - Sektorerne kommer til at skulle arbejde meget tættere sammen, end vi har gjort hidtil, og L&F Kvæg skal have maksimal indflydelse på det, som vedrører koen. Det er ikke nogen hemmelighed, at vi i kvæg ikke er særlig tilfredse med udjævningen af hektarstøtten, som koster os langt mere end de andre sektorer. Jeg håber virkelig, at vi får noget ud af de synergier og partnerskaber, vi kan lave. Mit mantra er, at uprofessionelle konkurrerer, mens professionelle laver synergier og samarbejder.

I. Storm: - Det er nødvendigt at samarbejde mere end tidligere, for i fremtiden skal man have meget mere ud af en hektar. Den skal både levere foder, miljø, klima, biodiversitet, og dér er vi nødt til at hjælpe hinanden. For eksempel skal en græsmark fremover både levere protein til grise, grovfoder til køer og energi, mere kulstof i jorden og sikkert meget mere, som vi ikke har fundet ud af endnu.

C. Lund: - Et andet eksempel er fosfor. Det er en dyr og sparsom ressource, og nogle driftsgrene har for meget og skal hjælpes af med det, mens andre har for lidt. Vi er nødt til at optimere på det hen over landet og driftsgrenene imellem. Det er meget forgrenet, og så må man lave et regnestykke, der har det hele med. I dag er koens gylle jo værdifuld til energiproduktion. Det kræver, at L&F understøtter det politisk.

Hvad er det L&F skal understøtte?

I.Storm: L&F skal for eksempel understøtte, at der findes løsninger på tværs af ministerierne. Tiltagene fra Energiministeriet, Fødevareministeriet og Miljøministeriet skal hænge sammen. Det nytter ikke, at de går i forskellige retninger. Sektorens rolle er at finde og fremme de løsninger, der sikrer kvægbrugerne de bedste betingelser for produktion og udvikling. Vi skal sikre, at der opnås mest mulig synergi mellem de mange parter, der er med i hele kvægklyngen.

Har L&F gjort det for dårligt hidtil?

C. Lund: Det synes jeg ikke, men jeg håber virkelig, vi får endnu mere ud af samarbejdet i L&F. Der skal lyttes meget til kvægbruget, for vi har en nøglerolle, og vi kan virkelig levere noget for eksempel på klima, hvor vi har en nøglerolle. Hvis L&F er for ivrige, kan kvægbruget også blive ofret i det politiske spil. Min ambition er, at der er lige så mange køer eller flere i 2040 sammenlignet med i dag.

I. Storm: - Kvægsektoren har leveret utroligt meget allerede. I forhold til grøn omstilling har vi siden 1990 reduceret metanudledning pr. liter mælk med 20 procent, alene fordi vi har fokuseret på effektivitet og uden reelt at se på klima. Fokuserer vi også på klimaeffekten, kan vi flytte endnu mere. Man må bare ikke undervurdere, at udvikling tager tid, og det kræver også penge at udvikle.

Er der mere at gøre på klima?

I. Storm: - Ja da. Avl for klimaeffektivitet er rigtig spændende, Og fodertilsætningsstoffer bliver også rigtig spændende at følge over de næste år. Bovaer (pulver, der kan reducere koens metanudledning, red.) er lige blevet godkendt i EU. Arla vil teste på 10.000 køer, og det vil blive afprøvet i hele Europa. Der er allerede gode erfaringer fra praksis i danske afprøvninger, som man kan høre om på kvægkongressen. Det er blot ét eksempel, men man har også arbejdet med det i 10 år, og det viser også, at tingene tager tid.

Giver klimaudfordringen ikke lidt sig selv i takt med, at danskerne drikker mindre mælk og spiser mindre kød?

C. Lund: - Jamen, gør de det? Mælk og kød er vigtig, næringsrig kost. Verdens forbrug af fødevarer vokser, så der er brug for mælken. Spørgsmålet er mere, om man kan få forbrugerne til at betale ekstra for alle de ønsker, de har i forhold til produktionen i forhold til klima, miljø, dyrevelfærd og så videre, for det koster jo ekstra investeringer.

I. Storm: - Forbrugerne er ikke holdt op med at drikke mælk eller spise ost, selv om priserne er steget på fødevarer i den nuværende situation. Så bruger de flere penge på fødevarer, end de er vant til, og færre på fladskærmstv’er og rejser. Den danske produktion er ikke kun til de danske forbrugere. Vi kan vise en stigende befolkning i hele verden, hvordan man kan producere mælk og kød endnu mere bæredygtigt.

 

Få mere at vide

Mandag 2. maj holder L&F Kvæg årsmøde i Herning Kongrescenter og derefter er der kvægkongres med masser af faglige indlæg.

Faktaboks

BLÅ BOG

  • Christian Lund har siden 2012 været formand for Sønderjysk Landboforening og siden 2017 været formand for Landbrug & Fødevarer, Kvæg
  • Christian Lund bor ved Vejen, hvor han har et landbrug med mælkeproduktion
  • Han er gift og har fire døtre

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle