Kvælstofrapport forsinkes igen

Resultat af serviceeftersynet - efter fejl i målinger forventes til februar

Den forsinkede Novana-rapport bliver nu endnu mere forsinket, melder Miljøstyrelsen. Nu ventes undersøgelserne at være færdiggjort i februar.

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) meldte for et halv år siden, at kvælstof- og fosformålingerne har været ukorrekte på grund af laboratoriefejl. Kvælstof- og fosforindholdet har været målt for lavt, meldte ministeriet. Fejlene kan ligge helt tilbage til 2012.

"Behov for ekstra analyser gør det nødvendigt at udskyde afrapportering af serviceeftersynet", skriver Miljøstyrelsen i en ny meddelelse.

Oprindelig var det forventet, at resultaterne af serviceeftersynet ville være klar sidst i 2017.

"Forsinkelsen skyldes, at det har vist sig nødvendigt at fastslå forskellene mellem to målemetoder ved at analysere på nye vandprøver fra december 2017. Derudover ønskes en yderligere ekstern vurdering af data-analyserne", skriver styrelsen.

Serviceeftersynet blev igangsat efter, at der i april 2017 blev konstateret fejl i laboratoriet ALS analyser af vandprøver fra søer og vandløb.

Serviceeftersynet omfatter de metoder, der er anvendt både for marine og ferske prøver af laboratorierne i perioden 2010 til 2017. Desuden undersøger styrelsen, om regelgrundlaget for analyser kan forbedres.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle