To kvinder og godsejere nyvalgt til Udvalg for Større Jordbrug

Anita Halbye og Christina Hage er valgt til Udvalget for Større Jordbrug på sektionens årsmøde i Middelfart. Christina Hage er ny næstformand.

Udvalget for Større Jordbrug fik to nye medlemmer på årsmødet i Sektionen for Større Jordbrug mandag: Begge kvinder og begge godsejere.

Anita Halbye, Høvdingsgaard Gods ved Præstø, blev uden modkandidater valgt til at afløse Johan Tesdorph, Rathlousdal, som ikke genopstillede.

Også advokat Christina Hage, Oreby og Berritzgaard Gods, blev valgt til udvalget.

Her var der tale om suppleringsvalg: Hun afløser Anne Sophie Gamborg, som på grund af travlhed har valgt at træde ud af udvalget, selvom hun ikke var på valg i år.

Bestyrelsen konstituerede sig umiddelbart efter, i en kaffepause, med Christina Hage som næstformand,

De blev genvalgt

De genvalgte kandidater og medlemmer af udvalget frem til årsmødet 2019 er i øvrigt:

Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard, Hjerm.

Nicolas Bertouch.-Lehn, Lungholm Gods, Rødby.

Christian Sehestedt Juul, Ravnholt Gods, Ørbæk.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle