Lønnen til Arlas top faldt - målene ikke opfyldt

Målene for 2017 blev ikke nået. Derfor faldt bonus-udbetalingerne til Arlas topledelse i 2018. Det fremgår af Arlas regnskab for 2018, der blev offentliggjort denne uge.

Den samlede løn til direktionen, faldt fra 3,3 mio. Euro i 2017 til 2,1 mio. Euro., altså et fald fra 24,6 mio. kr. til 15,65 mio. kr. Det store fald skal dog ses i lyset af, at den viceadministrerende direktør gennem mange år, Povl Krogsgaard gik på pension i januar 2018 og at der derfor i hele resten af året kun var Peder Tuborgh i den øverste spids af Arla.

I regnskabsbemærkningerne fremgår det dog, at der var en årsag mere til faldet:

"Bestyrelsen vurderer årligt vederlaget, som betales til direktionen, baseret på formandsskabets anbefalinger. For 2018 blev den faste løndel fastholdt på niveau med det foregående år og den variable løndel faldt som følge af utilstrækkelig målopfyldelse for 2017", lyder det.

Målopfyldelsen handler blandt andet om, at Arla i forhold til sin egen sammensatte peer group ikke leverede en konkurrencedygtig mælkepris i forhold til konkurrenterne i 2017. Her er målet, at Arla skal ligge i indeks 103-105, altså 3-5 procent bedre end blandt andre tyske DMK og hollandske FrieslandCampina samt en række øvrige mejerier. Dette var dog langt fra tilfældet i 2017, viste Arlas egne tal.

Hvad angår de kortfristede variable incitamenter, der er en årlig ordning, så faldt denne aflønning til en sjettedel, nemlig til 745.000 kroner, fra 2017 til 2018. De langfristede variable incitamenter, som skal ses over tre år steg derimod fra 1,5 mio. kr. til  2,24 mio. kr.

72 chefer i stigning

Når det gælder lønnen til den øvrige topledelse, så er i alt 72 topledere omfattet af en særlig lønpakke, der omtales i regnskabet. Her beskriver regnskabet, at disse også er omfattet af blandingen af fast løn samt bonus-ordninger.

"Den faste løndel steg med gennemsnitlig 2 procent i 2018 i tråd med markedsinflationen og den variable lønfaldt som følge af manglende målopfyldelse for 2017", lyder det i regnskabet.

Hvad aflønningen til disse topledere er i alt, fremgår ikke af regnskabet.

"I 2018 var den kortsigtede variable incitamentsordning baseret på forskellige områdespecifikke komponenter for den øverste ledelse på og andre individuelle mål for andre topledere. Den langsigtede variable incitamentsordning var bseret på en stigning i omsætningen og resultaterne for strategiske brandede produkter sammenlignet med peer group-indekset".

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle