"Lad os få en acontoudbetaling og komme videre"

En pinefuld venten på myndighederne truer med at sætte en kæp i hjulet på tidligere minkavleres kurs mod en ny forretning.

Rækker med frisk, grøn økologisk persille står snorlige. Den halvslørede orange morgensol får morgenduggen til at glimte i de krusede blade.

For enden af persillerækkerne står den danskudviklede, solcelledrevne markrobot, Farmdroid. I juli såede den marken på toenhalv hektar. Her i september radrenser den dagligt.

"Vi købte den egentlig, fordi vi skal bruge den i sukkerroerne, men den fungerer også vældig godt i persillen", siger Mogens Lund Andersen fra marken, der ligger tæt på hans bedrift nær Idestrup på Falster.

For blot et år siden lå det på ingen måde i kortene, at der skulle investeres i en Farmdroid til en halv million kroner.

Dengang drev den 68-årige Mogens Lund Andersen og sønnen Steen Lund Andersen på 42 år en farm med 3.050 mink. I november i fjor sluttede den æra.

"Og vi skal ikke tilbage til mink. Foderet vil blive for dyrt i transport, fordi der – hvis der gives tilladelse til mink igen – formentlig kun vil være plads til en foderfabrik, som vil ligge i Jylland", siger han.

Mogens og Steen Lund Andersen er fast besluttet på at komme videre. Kursen er sat mod planteavl, men her snart et år efter minkaflivningerne står duoen stadig i stampe på grund af manglen på afklaring fra Fødevarestyrelsen.

De lange minkstald-bygninger står stadig forladte hen, og hvis det stod til de to tidligere minkavlere, var den del af gårdens historie for længst verfet væk.

"Det er svært at gå og glo på noget, der bare skal rives ned, men som vi ikke kan komme i gang med. Men det handler også om, at vi har brug for at bygge nyt, for at vores nye satsning på planteavl kan lykkes", siger Steen Lund Andersen.

For med til historien hører, at der på mange måder er tale en helt ny bedrift. Ganske vist er markerne de samme, men forretningsgrundlaget og en 100 procents satsning på planteavl er ny.

Før mink var der kvæg på gården, som Mogens Lund Andersens far købte i 1972. Minkene kom til i 1985.

"Det var min idé, at vi skulle have mink, og det har gennemgående været en god forretning", siger Mogens Lund Andersen.

Omlagt til økologi

Sønnen Steen Lund Andersen har været med i den daglige drift siden 2004, og i 2017 indledtes generationsskiftet med et fifty-fifty ejerskab. Samtidig omlagde de den daværende planteavl til økologisk drift.

Planteavlen på de 145 hektar har imidlertid altid været sekundær. Med udsigt til, at planteavlen nu skal udgøre den primære indtægt, har der været behov for nytænkning.

"Med priserne på økologisk korn skal vi have nogle højværdiafgrøder", siger Mogens Lund Andersen.

Indtil videre har de fået god vind i sejlene. En konkret udmøntning af strategien er de toenhalv hektar persille, der skal stå til frø, hvilket først gør de fine grønne planter høstbare i slutningen af 2022.

Derudover skal der dyrkes tre hektar purløg og 18 hektar sukkerroer. De har også fået såsæds-kontrakter på vårhvede og hestebønner.

Den mere diversificerede planteavlsstrategi blev sat i værk umiddelbart før årsskiftet.

"Tilbage i december ringede vi til Vikima Seed og spurgte, om de havde brug for flere frø. Beskeden var, at deres nuværende avlere ville få buddet først, men vi fik heldigvis også muligheden. Nu handler det om at vise, at vi kan levere en god vare", siger Mogens Lund Andersen.

En af udfordringerne med at komme videre er lige nu bygningerne.

"Vores siloer er alt for store, og vi har kun plads til tre forskellige afgrøder. Vi skal have bygget et helt andet anlæg og et tørreri", siger Steen Lund Andersen.

Lige nu står gyllebeholderen, minkbure en masse og en trang økonomi i vejen for den udvikling.

"Vores bank har været god, og vi har minkskind på lager, som vi kan sælge, men der er grænser for, hvor langt det kan føre os", siger Mogens Lund Andersen, der dog også understreger, at de er bedre stillet end andre avlere, fordi de fik lov til at bruge de sidste skind.

Står i stampe

Det ændrer dog ikke ved, at de står i stampe.

"Lige nu kan vi slet ingenting. Kunne vi dog bare løse det ved at tage nogle fotografier og få en acontoudbetaling, så kunne vi i det mindste komme i gang", siger Steen Lund Andersen.

Hverdagen er for altid forandret på gården. Før fodrede og passede de dyr. Nu håndluger de i marken.

"Det skal nok blive godt. Men da vi gik og lugede purløg, kunne jeg da godt savne mine mink", siger Mogens Lund Andersen.

Faktaboks

Uvished om minkproces

  • Endnu er det uvist, hvornår de seks erstatnings- og taksationskommissioner er klar til at behandle sager om erstatning og kompensation.
  • Ifølge Fødevareministeriet kan kommissionerne nedsættes, når bekendtgørelsen om Erstatnings- og taksationskommissioner er udstedt.
  • Ministeriet kan ikke på nuværende tidspunkt oplyse om en nærmere tidsplan.

Kilde: Fødevareministeriet.

Svært at tænke nyt uden afklaring

Mogens og Steen Lund Andersen har gjort flere ting for at komme videre, men med mangel på afklaring fra myndighederne står de i stampe.

Bedriftens initiativer:

  • Kontrakter på specialafgrøder: Siden minaflivningerne i fjor er det lykkedes for Mogens og Steen Lund Andersen at få kontrakter på flere specialafgrøder. Bl.a. dyrker de nu persille, purløg, lupiner og flere afgrøder til såsæd.
  • Ny markrobot: Investeringen i en selvkørende markrobot, den solcelledrevne og danskudviklede Farmdroid, skal bidrage til at gøre den mere besværlige håndtering af de økologiske specialafgrøder til en rentabel forretning. Robotten kan selv så og radrense.
  • Gylleaftale med biogasanlæg: Gødningen til de 145 hektar økologiske planteavl kom tidligere fra minkene på bedriften, men de to tidligere minkavlere har indgået aftale med Nature Energys biogasanlæg ved Køng på Sydsjælland om levering af gylle.

Myndighedernes bremse: 

  • Ingen udsigt til nedrivning: Endeløse rækker af bure til de tidligere 3.050 mink fylder og skal fjernes, men ingen kender udsigten til, hvornår taksationskommissionen kommer på plads og dermed, hvornår der er grønt lys til det nedrivningsarbede, der skal bane vejen for nybyggeri.
  • Svært at investere i nyt anlæg: For at kunne håndtere de mange nye specialafgrøder skal der investeres i et nyt anlæg, der gør det muligt at tørre, opbevare og adskille afgrøderne.
  • Usikker økonomi på den lange bane: Lige nu kommer Mogens og Steen Lund Andersen videre, fordi de kan sælge minkskind, der ligger på lager – og har en god bankforbindelse – men den økonomiske usikkerhed er uholdbar i længden.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle