Landboforening sender tabsberegning ud til sine medlemmer

Sønderjysk Landboforening sender mails ud sine medlemmer med konsekvenserne af vandområdeplanerne. De regner med, at der efterfølgende indsendes mange høringssvar.

De nye vandområdeplaner er i høring i dette halvår. Høringssvarene skal være inde i Naturstyrelsen senest 23. juni 2015.

Vandområdeplanerne er en ”moppedreng” på ca. 150 sider pr. område, og det er ikke let at overskue konsekvenserne. Men det har Seges Planter & Miljø nu rådet bod på ved at udvikle en model, der kan beregne tabet for hver enkelt ejendom, afhængig af hvor udledningen foregår.

Ud til den enkelte

"I Sønderjysk Landboforening mener vi, det er vigtigt, at hver enkelt landmænd kender konsekvensen af vandområdeplanerne på sin ejendom, så man kan forholde sig til det," udtaler chefkonsulent Finn Olsen, Planteavlsafdelingen i Sønderjysk Landboforening. 

"Rigtig mange af de politisk vedtagne rammebetingelser for vores landbrug, der vedtages på højere steder, er vanskelige at overskue på den enkelte bedrift. Derfor hilser vi det velkommen, at Seges denne gang har udviklet en beregningsmodel, der viser, hvad det kommer til at koste at nedbringe udledningen af kvælstof til de ønskede mål på den enkelte ejendom."

HVad koster reduktionen af kvælstof dig?

"Vi har derfor iværksat et stort arbejde, hvor alle medlemmer får tilsendt en beregning på, hvad det koster, når kvælstofudledningen fra dræn til vandløb skal sænkes til det ønskede niveau, svarende til 4,2 kg kvælstof pr. ha." siger Fin Olsen og fortsætter:

"Seges har udarbejdet en model, hvor den ønskede kvælstofreduktion opnås via braklægning i stedet for dyrkning. Der er således tale om en forenklet model, som ikke tager hensyn til tabet af harmoniareal, når der skal braklægges. Omkostningen hertil ligger ud over beregningen."

Sendes ud i dagene omkring dyrskuet

"Vi er gået i gang med at udsende mails til de enkelt landmænd," fortæller direktør Erik Lydiksen.

"Vi forventer, at det vil få mange til at indsende høringssvar, når de ser, hvor galt det står til. Der er lagt op til, at man selv kan indsende høringssvar, når man har set, hvad konsekvensen er på ens ejendom. Vi her i Sønderjysk Landboforening kan naturligvis også hjælpe med at få udarbejdet en indsigelse mod vandområdeplanerne," siger direktør Erik Lydiksen.

Der skal siges nej

Formanden for Sønderjysk Landboforening Christian Lund opfordrer på det kraftigste landmændene til at tage ”action” på situationen.

"I de eksempler jeg har set, koster det fra hundrede tusinder kroner og til over en million kroner i indtægtstab, og hertil kommer værditabet på ejendommen, samt ulemperne ved mistet harmoniareal. Det er ganske enkelt helt uholdbart – og det er derfor vigtigt med en massiv indsigelse mod vandområdeplanerne" udtaler han. 

"Derfor håber vi, at medlemmerne af Sønderjysk landboforening bliver glade for vores tiltag. Det ser ganske enkelt så galt ud, at det er helt nødvendigt, at vi får sagt alvorligt fra over for vandområdeplanerne.  Når vi nu er ved det, så er det også vigtigt, at vi får valgt en ny regering, der vil skabe bedre rammebetingelser for landbruget.  En ny regering, der kan tage vandområdeplanerne af bordet. Vi kan ganske enkelt ikke leve med dem."

Emneord

vandplaner

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle