Landboforeningen Limfjord udlodder en halv million til medlemmerne

Formand Claus Clausen kom godt rundt på de emner, der rører sig i landbruget, da Landboforeningen Limfjord havde generalforsamling onsdag 30. januar.

»Vi bliver færre heltidslandmænd, og gennemsnitsalderen på dem, der er tilbage, stiger«, konstaterede formand Claus Clausen, Landboforeningen Limfjord, i sin beretning på foreningens generalforsamling onsdag. »Her er to problemstillinger«, fortsatte han: »Hvordan får vi de unge til at overtage bedrifterne, og hvordan fastholder vi styrken i vores foreninger og L&F?«

Han berettede om tiltag, som er med til at lette et generationsskifte, men om det er nok, tvivlede han på. Derudover opfordrede han til at bakke op om både den lokale forening og L&F, så organisationerne kan tale på vegne af et stort antal og et stort produktionsgrundlag. Der bliver lyttet på en anden måde, når modtager ved, at der tales på vegne af majoriteten.

Claus Clausen kom i sin beretning godt rundt omkring de mange alsidige emner, som rører sig i landbruget. Lige fra den individuelle forskel i indtjening til vejret og hjælpepakker, BNBO områder, vandrammedirektivet, minivådområder, resultater fra L&Fs politiske arbejde til vegetarer og veganere.

Foreningens regnskab viste et overskud på 754.000 kr. Heraf blev det besluttet, at 500.000 kr. skal udloddes til medlemmerne, og den resterende del investeres i nyt tag på Landbo Limfjord.

Genvalg til Kristian B. Østergaard, Carsten B. Jensen, Jesper Thomsen og Sejr Bisgaard. Nyvalgt blev Casper Kabel Rasmussen.

På generalforsamlingen blev Landboprisen uddelt til Morsø Traktormuseum som en påskønnelse for museets store arbejde og indsats for at bevare et billede af den danske landbokultur. Aftenen sluttede af med et godt indlæg v/Christian Hüttemeier.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle