Landboforeninger napper en bid af stor naturfonds første udbetalinger

Den Danske Naturfond uddeler 11,8 mio. kr. til 18 naturprojekter spredt ud over hele Danmark.

Rundt omkring  i Danmark kan en række interessante dyr og planter se frem til at få bedre plads gennem en ekstra lokal indsats de kommende år. Det er Den Danske Naturfond, som tildeler en samlet støtte på 11,8 mio. kr. til 18 projekter. Projekterne er blevet udvalgt blandt 60 forslag til projekter, der er foreslået af lokale ildsjæle, landbo – og andre foreninger og lodsejere m.fl.

I otte af de 18 udvalgte projekter er der tale om projektsamarbejder med landboforeninger og- eller lodsejere. Projekterne modtager mellem 90.000 kr. og 1,5 mio. kr i støtte.

LandboNord har eksempelvis fået 1,5 mio. kr. til et projekt om at skabe mere sammenhængende natur til udvalgte arter, bl.a. den sjældne sommerfugl kommabredpande og løgfrøen. Projektet dækker arealer ved Skallerup Indlandsklitter og Nørlev Sø i Nordjylland (7,3 hektar).

Agri Nord har på vegne af lodsejere fået 789.000 kr. til naturforbedringer i Tostrup Bakker mellem Aalborg og
Nibe (22 hektar). Målet er mere og bedre naturpleje ved afgræsning mv.

Lokalt engagement

 Formålet med fondens støtte til disse projekter er at engagere lokale kræfter i at forbedre forholdene for dyr og planter og dermed hjælpe den biologisk mangfoldighed i konkrete naturområder. Og det er i den grad lykkedes at stimulere interessen for at gøre en ekstra indsats for naturen, siger formanden for Den Danske Naturfond, Lauritz B. Holm-Nielsen:

”De mange ansøgninger, vi har modtaget, viser med al tydelighed, at der er meget stor interesse for at gøre en ekstra indsats for naturen rundt omkring i landet. De 18 projekter, der nu efter en grundig vurdering modtager støtte fra Den Danske Naturfond, er alle rigtige gode eksempler på det.”

Inspiration for andre

De 18 naturprojekter er ikke blot fordelt over det meste af Danmark. De repræsenterer også meget forskellig natur. Og fonden håber, at de vil tjene som eksempel og inspiration for andre, der ønsker at samarbejde om at skabe bedre forhold og levesteder for dyr og planter og dermed en rigere natur her i landet.

”Vi glæder os rigtig meget til at følge projekterne og se, hvordan de på hver sin måde udvikler sig så dyr og planter trives bedre, og så naturværdierne forøges til gavn og glæde for de, som holder af at færdes i områderne.” siger Lauritz B. Holm-Nielsen.

Se den samlede liste over projekter, der har modtaget støtte.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle