Landboformænd konsulterer Bæredygtigt Landbrug om juridisk skridt

Formændene fra LandboSyd og Kolding Herreds Landbrugsforening får tirsdag en status for Bæredygtigt Landbrugs retssag om vandplanerne.

Bæredygtigt Landbrug mødes i morgen tirsdag med formændene for LandboSyd og Kolding Herreds Landbrugsforening, Mogens Dall og Hans Damgaard, for at give dem en status for BL’s egen tre et halvt år gamle vandplanssag.

De to formænd repræsenterer de to blade på ’firkløveret’: LandboSyd, KHL, Sønderjysk Landboforening og Centrovice, som i sidste uge varslede en juridisk forundersøgelse om mulighederne for at stævne staten for vandplanerne og de krav, der stilles til landbruget i medfør af dem.

Mødet med Bæredygtigt Landbrug kan bidrage til at sikre, at de fire foreninger går ind i den juridiske satsning med åbne øjne, siger Hans Aarestrup, direktør i Bæredygtigt Landbrug.

"Vi vil lægge alle kort på bordet – fortælle, hvad vi har lavet, hvordan vi har grebet sagen an, hvor den står og så videre. Det er det eneste, vi kan gøre for at sikre, at ingen spilder unødige kræfter på retssager – at de går ind i det med åbne øjne".

Sag i tre et halvt år

Bæredygtigt Landbrugs vandplanssag verserer i øjeblikket ved Vestre Landsret.

Den blev anlagt for tre et halvt år siden, i slutningen af 2016, og Landbrug & Fødevarer samt Danske Svineproducenter og Danske Mælkeproducenter bakker op om sagen som biintervenienter.

Sagen handler kort fortalt om, hvorvidt der er proportionalitet i vandplanernes kvælstofkrav til landbruget -  altså om miljøgevinsten står mål med de omkostninger, landbruget bliver pålagt.

Dermed rummer vandplanssagen direkte eller indirekte de samme emner, som dem, de fire landboforeninger lægger op til at få juridisk trykprøvet, siger Hans Aarestrup.

"Lige meget om det hedder øgede kvælstofkrav, ekstra efterafgrøder eller år 1900 som referenceår: Groft sagt handler det alt sammen om det samme: Om der er proportionalitet i de krav, man pålægger landbruget".

Det må de selv om

Bæredygtigt Landbrug vil ikke blande sig  de fire landboforeningers forehavende, understreger Hans Aarestrup.

Men han advarer om, at det nye juridiske søgsmål formentlig vil trække ud i årevis og måske vil blive sat i venteposition, mens Bæredygtigt Landbrugs egen vandplanssag bliver færdigbehandlet i løbet af de næste to-tre år.

Det sker ofte, når retssager minder om hinanden, at den sidst anlagte bliver sat i bero, mens den første færdigbehandles, siger han.

"Når de kommer et stykke hen i deres sag, risikerer de at få at vide, at nu får deres sag lov til at ligge og vente på, at den, som Bæredygtigt Landbrug kører, bliver gjort færdig".

Derimod ser han ingen risiko for, at firkløverets initiativ vil genere BL's egen retssag.

”Vi har været  gang i tre et halvt år, det betyder ikke noget, at de begynder at gå i vores fodspor. Men vi så da hellere, at de kom og hjalp med at skubbe til den fælles sag frem for at komme halsende tre et halvt år efter med deres egen."

Ikke grave samme have

Hans Aarestrup vil ikke afvise, at de fire foreninger kan finde delelementer, som Bæredygtigt Landbrugs vandplanssag ikke har målrettet fokus på.

"Måske kan der findes en smart vinkel, som vi ikke har set. Men der er i alt fald ingen grund til, at de giver sig til at grave den samme have, som vi har gravet én gang”. 

Risikoen ved at gå efter meget specifikke emner er dog, siger han, at staten - måske efter års retssag – går ind i sidste øjeblik og ændrer i en lov eller bekendtgørelse, så grundlaget for retssagen ændres i sidste øjeblik.

"Man er simpelthen nødt til at have fat helt nede ved roden, og gå efter de grudlæggende fejl, hvis det skal give mening".

Advokater i trængsel

De fire lokale landboforeninger, Firkløveret, er ikke alene om at være på banen med juridiske skridt af nyere dato.

Det samme er Agerskovgruppen, hvor Jens Peter Aggesen for et par uger siden annoncerede en lignende juridisk forundersøgelse af vandplanerne.

Dermed er mindst fire dyre topadvokater i spil inden for samme landbrugsfelt:

Bæredygtigt Landbrug har siden jul benyttet sig af advokat Gert Lund fra Interlex- advokaterne i sin vandplanssag.

Landbrug & Fødevarer bakker sagen op som biintervenient men benytter ellers sin egen advokat Håkun Djurhuus i sit ’juridiske spor’ om vandplanerne.

Agerskovgruppen har overtaget Hans Sønderby, som tidligere var advokat for Bæredygtigt Landbrug.

Og så har ’firkløveret’ – KHL, LandboSyd, Centrovice og Sønderjysk Landboforening - indgået aftale med advokat Philip S. Thorsen fra advokatfirmaet Mazanti-Andersen Korsø Jensen.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle