Landboformand i åbent brev til kommune: Jeres vandplaner kan koste landmænd dyrt

Norddjurs Kommune fastholder, at områdets landmænd ikke må bruge egen boring til at vande deres husdyr, hvis deres bolig tilsluttes almen vandforsyning. ”Dybt kritisabelt og ikke særlig erhvervsvenligt”, lyder det fra Hans Gæmelke, formand for Djursland Landboforening.

Hans Gæmelke, formand for Djursland Landboforening, har skrevet et Åbent brev til borgmesteren i
Norddjurs Kommune, Jan Petersen, samt Miljø- og teknikudvalget i samme kommune.

Formanden er dybt forundret over indholdet i forslaget til ”Vandforsyningsplan 2021-2027”, hvor kommunen ifølge landboforeningen fastholder, at områdets landmænd ikke må anvende egen boring til vanding af dyrehold, hvis boligen tilsluttes den almene vandforsyning.

"Det strider mod al sund fornuft ikke at bruge de boringer, som allerede fungerer, men i stedet tvinge
landmanden til at blive koblet på et dyrt fællesanlæg, hvor også høj vandtemperatur i sommerhalvåret og manglende tryk på vandet kan medføre ekstra gener og omkostninger", lyder det fra Hans Gæmelke i en pressemeddelelse.

En klar forventning

Djursland Landboforening har siden 2017 løbende været til dialogmøder med Norddjurs Kommune
om revidering af vandforsyningsplanen. Til møderne blev der drøftet landbrugets behov for at kunne
fortsætte med at anvende egen boring til vanding af dyrehold.

"Jeg havde en klar forventning om, at vi var nået så langt i vores samtaler, at Norddjurs Kommune
havde forstået vigtigheden af, at vores landmænd fortsat skal have mulighed for at vande deres
dyrehold fra egen boring. Med denne plan havde kommunen mulighed for ved handling at vise, at de
rent faktisk mener det, når de siger, at de er en erhvervsvenlig kommune", understreger Hans
Gæmelke.

Fødevareområdet er ifølge Norddjurs Kommunes Erhvervsstrategi 2020-2021 samlet set det største
erhverv i kommunen, og er af Norddjurs Kommune udpeget til at være et ud af fire erhvervsmæssige
styrkeområder, hvor fremtidens erhvervsmuligheder ligger. Derfor undrer det i den grad formanden,
at det politiske flertal i Norddjurs Kommune vælger at sende en vandforsyningsplan i høring, hvor
man påtvinger landbruget ekstra omkostninger i form af tvungen tilslutning af hele ejendomme til
almen vandforsyning, hvis deres bolig tilsluttes.

"Denne vandforsyningsplan kan komme til at koste vores landmænd rigtig mange penge. Det
understøtter ikke udvikling af et erhverv, men derimod afvikling, hvilket på ingen måde understøtter
Fødevarområdet som et ervervsmæssigt styrkeområde – tværtimod", mener Hans Gæmelke.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle