Landboformand: Tillykke til nærdemokratiet

Dette er 'Ordet er Frit'. Det nedenstående er udtryk for skribentens egen holdning.

Af Leif Gravesen, formand, Fjordland

Efter sidste uges valg til kommunalbestyrelserne er der nu ved at være styr på, hvem der skal stå i spidsen for de 98 kommuner i de næste 4 år. Disse konstitueringer giver som forventeligt anledninger til lidt grus i maskineriet, især hvor der skiftes ud på borgmesterposterne. Forhåbentligt når tingene at falde til ro inden starten på den nye periode. Jeg vil gerne ønske alle stort til lykke med både genvalg og nyvalg til de kommende fire års arbejde for nærdemokratiets ve og vel.

Som landmand og Som formand ser jeg frem til samarbejdet med de nye sammensætninger af de lokale byråd, og der er nok at tage fat i, når vi kigger på de opgaver, der skal løses/implementeres her ude lokalt i kommunerne. Tit er det opgaver, der er lovbestemt/reguleret af statslige bekendtgørelser, udfærdiget af folketinget på Christiansborg.

Hvis vi kigger på, hvad der har fyldt mest i den netop afsluttede valgkamp, er klimadebatten det, der har fyldt suverænt mest, og det er også her, vi kommer til at bruge det meste af vore ressourcer i fællesskab for at finde løsninger på at opfylde de nationale klimamål.

En del debatter kan nemt tage en drejning mod, at landbruget skal sænke deres produktion, for at målene kan opfyldes, men det hjælper jo ikke klimaet at flytte produktionen væk fra DK, for flyttes/sænkes den effektive produktion i DK, vil der jo ikke være noget grundlag for at videreudvikle de systemer, der skal blive en del af fremtidens løsninger, og som kan udvikle sig til nye eksportmuligheder.

Næsten uanset hvad vi kommer til at arbejde med i klimaets hellige navn, vil samarbejde være et nøgleord, for hvis vi som landbrug skal hurtigt ud af vagten med implementeringen af tiltag, kræver det, at vi sætter os sammen her ude lokalt og i samarbejde med kommunerne får sat skub i udvikling af grøn energi, udtagning af lavbundsarealer, kvælstofreducerende tiltag, igangsætte nye staldsystemer, rejse mere skov, kigge på drikkevandsboringer (BNBO) og så videre.

Som en central spiller i at få gang i processen kan man tit ende op med en del frustrationer, da vi jo arbejder med statslige regler, der skal udmøntes lokalt af kommunale medarbejdere, og hvor vi tit møder så mange modsætninger, der gør det svært at komme i mål, med eksempelvis udtagning af jord eller etablering af noget så simpelt som et minivådområde på 4000 kvm. Her vil der være brug for, at vi danner de førnævnte alliancer med kommunerne som centrale medspillere.

I de år, jeg som foreningsformand har deltaget i møder med efterhånden en del kommunalmedarbejdere og politikere, har vi som erhverv mødt forståelse for vore bekymringer vedrørende implementeringen af diverse ordninger, men tit har meldingerne også været, at det er ude af kommunens hænder at gøre noget, da reglerne er statsbestemte, og hvis noget skal ændres, kan det jo prøves af i en klagesag.

Og lige nøjagtig der bliver jeg MEGET træt, for vælges denne vej, ender det tit med, at tingene er totalt sandede til, inden der er en afgørelse, og motivationen kan nemt forsvinde for de aktører, som gerne vil gøre noget for at skabe udvikling ude lokalt, og for dem, som gerne vil gøre noget for naturen og klimaet her og nu, men som bare ikke kan komme i gang, da der lige er lidt § 3 natur (måske endda fejludpeget), som bremser og forsinker processerne, Her SKAL vi lokalt finde løsninger og så i fællesskab gerne flere kommuner lægge pres på landspolitikerne. Ellers kommer vi alt for sent i gang med den største opgave, vi i min tid har kigget ind i.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle