Landboformand: Vi bakker op om målrettede efterafgrøder

Kolding Herreds Landbrugsforenings formand, Hans Damgaard bakker op om målrettede efterafgrøder, men siger at det ikke gør det nemmere for landmanden. "Vi må tage det sure med det søde," lyder det

Kolding Herreds Landbrugsforening har her først i det nye år informeret sine planteavlskunder om tilskudsordningen for målrettede efterafgrøder. Tilskuddet uddeles efter princippet ”først til mølle”, og KHL anbefaler, at man allerede nu kontakter sin planteavlskonsulent, hvis man vil være nogenlunde sikker på at få tilskud til sine målrettede efterafgrøder, idet man ellers senere risikerer at blive pålagt at udlægge de samme efterafgrøder uden kompensation.

"Jeg vil gerne understrege, at bestyrelsen i KHL grundlæggende ser ordningen om målrettede efterafgrøder som endnu et bureaukratisk tiltag, der bestemt ikke gør det mindre uoverskueligt for den danske landmand at manøvrere i den jungle af regler og forordninger, som omklamrer landbrugserhvervet," siger formanden for KHL, Hans Damgaard.

"Men ordningen er en del af Fødevare- og Landbrugspakken, som i sin helhed er et stort plus for dansk landbrug, fordi vores kvælstofkvoter nu er på nogenlunde niveau med vore nabolande. Derfor bakker vi også 100 procent op om aftalen, og i KHL accepterer vi at måtte tage det sure med det søde og – om end nødtvungent – tolerere ordningen om målrettede efterafgrøder. Selvom vi mener, at det faglige belæg for efterafgrøderne er papirtyndt, så er det vigtigt at holde fast i, at der som helhed er langt flere positive end negative elementer i Fødevare- og Landbrugspakken," siger Hans Damgaard.

Formålet med tilskudsordningen for målrettede efterafgrøder er at udlægge efterafgrøder, som reducerer en eventuel kvælstofudledning til miljøet. Der ydes en kompensation til landmanden på 700 kr. pr. ha. Efterafgrøder. Ordningen er en fokuseret indsats og er således søgt målrettet efter, hvor der er størst behov for en ekstra kvælstofreducerende indsats.

To store landbrug går sammen om nyt pakkeri 20. november · 05:00

Hvis man ikke når målet ad frivillighedens vej, og den tilskudsberettigede indsats ikke giver den nødvendige effekt på grund af for få eller ikke-optimalt placerede efterafgrøder, vil der blive indført et obligatorisk krav om udlæg af efterafgrøder allerede fra 2017. Der ydes ikke tilskud til det eventuelle obligatoriske krav.

 

 

Tip os

Kommentarer

Nyhedsbrev

Forsiden lige nu