LandboNord: Lav høringssvar mod vandområdeplanerne

LandboNord opfordrer de danske landmænd til at lave høringssvar mod vandområdeplanerne.

De meget omdiskuterede Vandområdeplaner er i høring frem til den 23. juni 2015.

Ifølge LandboNord kan planerne få store konsekvenser for de nordjyske landmænd – særligt for dem, der har jord i Limfjordsoplandet, hvor kravene til reduktion af kvælstof er ude af proportioner i forhold til den dokumenterede effekt af indsatserne.

Derfor opfordrer LandboNord nu alle landmænd til at få udarbejdet et høringssvar.

Det er specielt to hovedmål i vandområdeplanerne, der ifølge LandboNord bør gøres indsigelse mod: 

  1. Konsekvenserne af den meget store målsætning, der er på reduktion af udledning af kvælstof til vandmiljøet.
  2. Udpegningen af stort set alle vandløb som naturlige vandløb.

Limfjordsoplandet er særligt hårdt ramt

”I Limfjordsoplandet er der særligt brug for at få lavet mange høringssvar fordi der i Vandområdeplanerne er stillet meget store krav til reduktion af udledningen af kvælstof. Derfor vil det få meget betydelige konsekvenser for lodsejere i Limfjordsopland, hvis Vandområdeplanerne vedtages, som de foreligger nu. Af den grund opfordrer vi nu alle, der har jord her, til at få lavet et høringssvar," siger chefkonsulent i LandboNord Allan K. Olesen.

Bestil høringssvar i god tid inden fristen den 23. juni

Hvis du ønsker at få udarbejdet et høringssvar på enten målsætningen om reduktion i udvaskningen af kvælstof eller på kunstige vandløb, der er kategoriseret som naturlige, kan du kontakte LandboNord snarest muligt – og senest den 19. juni 2015, så høringssvaret kan nå at blive udarbejdet inden fristen den 23. juni 2015.

Fordi det er så vigtigt at protestere mod vandområdeplanernes urimelige krav, tilbyder LandboNord nu, at medlemmer kan få udarbejdet et høringssvar til en enhedspris på 300 kr. pr. stk. Ikke-medlemmer kan få udarbejdet høringssvaret for 500 kr. pr. stk. 

Emneord

vandplaner

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle