LandboSyd gav nye politikere deres ønskeliste

Teknik- og miljøudvalg i Aabenraa og Sønderborg besøgte LandboSyd.

Dialog og kontakt er væsentlige nøgleord i forholdet mellem landbruget og kommunerne.

Derfor har LandboSyd uge haft besøg af formænd og næstformand i teknik- og miljøudvalgene i Sønderborg og Aabenraa kommuner til en åben snak om landbrugets dagsorden i de kommende fire år.

LandboSyds dagsorden

  • Miljøgodkendelser
  • Landbrugsundersøgelsen i Sønderborg – tak for de forbedringer, den har affødt
  • Vandindvindingstilladelser Aabenraa Kommune – puklen sager skal afvikles
  • Vandløbsvedligeholdelse - afvanding er altafgørende for landbruget
  • Ny vandløbsregulativer – vil gerne være med tidligt i processerne
  • Klimasikring i forhold til vandløb – hvilken opgave får kommunerne af ministeren?
  • Biogas – vil give behov for opførelse af flere gyllebeholdere
  • Landbrugspakkens udfordringer: Vådområder, minivådområder, målrettet regulering med efterafgrøder, husdyrefterafgrøder og fosforregulering
  • Indsatsplaner for grundvand

 

Næstformand Kurt Andresen (Slesvigsk Parti), Aabenraa Kommune, er genganger på posten fra sidste byrådsperiode.

For de to nye formænd, Aase Nygaard (Fælleslisten), Sønderborg og Arne Leyh Petersen (DF), Aabenraa, var mødet på LandboSyd et første goddag til landbrugets dagsorden – selv om Aase Nyegaard har haft meget samspil med erhvervet som tidligere borgmester.

Også næstformand i Sønderborg, Stephan Lydal (DF), er ny på posten, men har tidligere været medlem af udvalget.

Formand for LandboSyd, Mogens Dall, understreger, at det er afgørende for landbruget, at der er et godt samspil over til politikerne og forvaltningerne i teknik- og miljø:

”Vi er glade for, at politikerne kom i dag og havde viljen til at snakke om den landbrugsrelaterede dagsorden. De er i en indledende fase, og arbejdet i udvalgene er endnu ikke gået i gang, men alligevel var de klar til åbent at snakke om, hvilke opgaver, der venter,” siger Mogens Dall i en pressemeddelelse.

Hjælpe hinanden

Formand i Sønderborg, Aase Nyegaard, understregede, at ideen om at mødes om et blankt stykke papir og dermed inddrage borgerne tidligt i en proces er god:

”Vi skal hjælpe hinanden, og det gælder om at lave nogle rammer for landbruget, som alle er tilfredse med,” sagde Aase Nyegaard på mødet, hvor miljørådgiver Britt Bjerre Paulsen forklarede, at det ofte er en fordel, hvis landbruget og de andre interesseorganisationer tidligt bliver inddraget i kommunens planlægning.

Ros fra landbruget

Aabenraa-formand Arne Leyh Petersen, Aabenraa, var glad for opdateringen på en række problematikker. Aabenraa Kommune skal fortsat have fokus på vandingstilladelser og vandløbsvedligeholdelse og kunne til gengæld glæde sig over, at der var ros fra landbruget i forhold til ventetid på sagsbehandlingen af miljøtilladelser.

”Vi vil som politikere meget gerne ud i virkeligheden og se på forholdene i praksis. Denne opgave er ny for mig, så jeg er glad for denne snak. Vi har en stor udfordring i forbindelse med vandafledning og klimasikring, og det vil vi prioritere højt i udvalget,” sagde Arne Leyh Petersen.

Helt konkret vakte biogassen politikernes opmærksomhed. Planteavlsrådgiver Helge Lorenzen forklarede, at tilslutningen er god, og at der er gylle og næringsstoffer til tre anlæg i området.

Store opgaver forude

Mogens Dall understregede, at politikerne altid er velkomne på LandboSyd:

"Brug os til at få en second opinion på sagerne. Det handler om at forebygge, at vi verbalt slår på hinanden, og at vi i stedet arbejder sammen. Alene når vi snakker klimaplaner ligger der store opgaver forude", sagde Mogens Dall og opfordrede politikerne til at bruge Det grønne Råd i en prioriteret politisk indsats.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle