Landbrug & Fødevarer: Mange gode takter i Danmarksdemokraternes udspil    

Hos Landbrug & Fødervarer ser man positivt på Danmarksdemokraternes ny udspil.

Danmarksdemokraterne holder i fredag sommergruppemøde i Rebild Bakker i Nordjylland. I den forbindelse fremlægger partier forslag, som ifølge partiet selv skal sikre bedre vilkår for Produktionsdanmark. 
 
Og der er flere gode elementer i partiets udspil, skriver Landbrug & Fødevarer i en pressemeddelelse.
 
L&F glæder sig også over at Danmarksdemokraterne vil afsætte 500 mio. kr. til at at gøre det mere attraktivt at vælge en uddannelse på en erhvervsskole. 

- Vi har brug for at flere unge vælger en erhvervsuddannelse. Det er en forudsætning for, at landbrug og produktionsvirksomheder fortsat kan være konkurrencedygtige. Det er derfor meget positivt, at Danmarksdemokraterne foreslår at afsætte 500 mio. kr. årligt til at gøre det mere attraktivt at gå på erhvervsskole. Vi skal styrke studiemiljøerne, så færre falder fra og flere kikker i retning af erhvervsuddannelserne frem for de gymnasiale uddannelser. Landbrugsuddannelsen har desuden brug for et tværgående videncenter, der kan understøtte alle skolernes udvikling af stærke kompetencer til den grønne omstilling af fødevareklyngen, lyder vurderingen fra erhvervs- og forskningsdirektør i L&F Anders M. Klöcker
 
- Danmarksdemokraterne foreslår at man sænker skatten på generationsskifter markant fra 15 til fem procent. Det er helt klart noget, som vil bidrage til, at vi styrker de mange familieejede virksomheder i Danmark. Vi oplever, at generationsskiftet på de danske landbrugsbedrifter kan være udfordret, når beskatningen er forholdsvis høj, så det er et vigtigt sted at sætte ind. Vi har en fælles interesse i at få næste generation godt ind i virksomhederne, så udviklingen kan fortsætte, siger erhvervspolitisk chef i L&F Morten Holm Østergaard. 
 
Landbruget har en overvægt af familievirksomheder, og da gennemsnitsalderen for danske landmænd er 58 år, skal der gennemføres mange generationsskifter i de kommende år. En sænkelse af bo- og gaveafgiften hjælper til at bevare likviditet i landbrugsvirksomhederne,  som giver større incitament til at investere i ny teknologi, oprette nye arbejdspladser og investere i den grønne omstilling. lyder det.
 
 Endelig hilser L&F forslaget om at hæve kørselsfradraget for borgere, som pendler til og fra yderkommunerne velkommen . Det særligt høje fradrag skal forhøjes med 50 procent. 
 
- Det er meget positivt,  at Danmarksdemokraterne vil forhøje befordringsfradraget yderligere, og udvide det så det også gælder folk som arbejder i yderkommunerne, men ikke bor der. En forhøjelse af fradraget vil kunne medføre større incitament for at etablere arbejdspladser i yderkommunerne, og derved sikre nogle dynamiske landdistrikter, siger Morten Holm Østergaard.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle