Landbrug for fuld udblæsning med en årlig vækst på 25 pct.

36 ... 32 ... 18 ... 25 ... Så imponerende er den procentvise vækst i omsætningen i de seneste fem års regnskaber fra Gram Slot. Kompagniskabet med supermarkedskæden Rema 1000 er garant for nærmest ubegrænset afsætning.

»Jeg tænker, at vi runder 100 mio. kr. i omsætningen inden for de næste fem år«. Ambitionerne hos administrerende direktør Svend Brodersen fra Gram Slot fejler ikke noget. Men han har også noget at have dem i. For alt, hvad Gram Slot kan producere af mælk og grøntsager, bliver solgt som private label i supermarkedskæden Rema 1000, der også er medejer af slottets landbrug.

At kunderne har taget varerne fra Gram til sig, viser regnskaberne i aktieselskabet Gram Slot og Nybøl Godser tydeligt. Omsætningen er det sidste år steget med en imponerende fjerdedel fra 53 mio. kr. i 2014 til 66 mio. kr. i 2015.

Et kig i regnskaberne fra de sidste fem år viser, at det ikke bare er en enlig svale. Hvert år er det kun gået én vej, og det er op med vækstraterne mellem 18 og 36 pct. Og selv om væksten skulle aftage en anelse, så ser de 100 mio. i omsætning i 2020 ikke urealistiske ud.

»Vi har netop investeret i en nye mælkeproduktion med 3 mio. kg mælk om året, og i år har vi flere højværdi-produktioner i form af rød-, hvid- og grønkål på hylderne i Rema, så jeg tror på det,« siger Svend Brodersen.

Kunderne bestemmer

Forretningsmodellen er lige så enkel, som den er effektiv. Brodersen og Rema ejer hver en halvdel af aktierne, og dermed er landmand og forbruger i praksis kommet så tæt på hinanden, at det minder om et ægteskab - eller i hvert fald et partnerskab med fælles økonomiske interesser. De imponerende væksttal skyldes, at det er kunderne i Rema, der bestemmer, hvad der skal laves på slottet. Der bliver nemlig ikke sået én gulerod, uden man er sikker på, at den kan sælges.

»Det er helt afgørende for at kunne holde prisen nede, at jeg ved, at jeg har en kunde, der vil aftage det, jeg laver. Så er der ingen spildproduktion. Og Rema ved, vi kan levere. Når prisen er i bund, så stiger efterspørgslen. Så enkelt er det.«

Flere højværdi-afgrøder

Fremtiden på Gram Slot byder helt sikkert på flere grøntsager:

»Vi vil skifte lavværdi-afgrøder ud med højværdi-afgrøder. Ved at dyrke løg i stedet for havre ti-dobler vi antallet af salgsenheder pr. hektar. Vi kan producere 2.500 poser havregryn pr. hektar. eller vi kan producere 26.000 poser gule løg. Jo mere du har at sælge, jo bedre. Det koster selvfølgelig også mere at producere løg end havre, men man skal jo være blind for ikke at kunne se potentialet i det«, siger Svend Brodersen, der understreger, at kunsten er at holde udgifterne nede:

»Sammen med Rema 1000 har vi lavet en model, hvor vi kan få varerne billigst ud til forbrugerne med færrest muligt fordyrende mellemled. Vi har ingen mellemhandlere, der skal tjene penge undervejs. Der ligger mange udgifter på vejen fra os til forbrugerene, hvis man tager den traditionelle vej,« mener Svend Brodersen.

Faktaboks

Derfor kandidat:

  • I rækken af vækstkandidater er Gram Slot noget så usædvanligt som et primærlandbrug, der trods svigtende priser og afsætning i erhvervet er lykkedes med at skabe stigende omsætning år efter år.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle