Landbrug opgiver erstatningskrav: 900.000 kr. skyllet væk i vandløb

En række lodsejere opgiver nu et erstatningskrav på omkring en million kroner mod Holbæk Kommune, fordi der mangler konkrete beviser i sagen. Dokumenter dit vandløb, lyder rådet fra advokat.

Den midtsjællandske grøntsagsproducent Kiselgården har opgivet at indhente et erstatningskrav på 900.000 kroner mod Holbæk Kommune.

Kiselgården havde oprindeligt søgt erstatning sammen med en række andre lodsejere i området, da et nærtliggende vandløb oversvømmede en stor mængde afgrøder i den ekstremt våde 2017-sæson.

”Vi kunne se, at vandet aldrig var væk fra åen, og i sidste ende gik det hårdt ud over vores afgrøder. Der var også andre lodsejere, der blev ramt af problemet, men der var erstatningsbeløbene væsentligt mindre”, lyder det fra Ask Rasmussen, der driver Kiselgården sammen med sin kone Amy Rasmussen.

Tung bevisbyrde

Lodsejerne har lidt reelle tab, fordi vandløbet er løbet over bredderne, men det er ikke ensbetydende med, at det er kommunens ansvar.

Det forklarer advokaten, der har behandlet sagen for Kiselgården, John Breving.

”Påberåber man sig at have haft et tab, så er det en selv, der skal bevise, at kommunen har forsømt at vedligeholde vandløbet. Eller at selve vandløbsregulativet ikke er overholdt. Det er meget vanskeligt at påvise, og det kræver generelt et stort forarbejde fra landmandens side”, siger han.

Med det menes der, at man som lodsejer til et vandløb selv skal være proaktiv, når det kommer til at vurdere vandløbets tilstand.

”Man skal kunne dokumentere, at man har forsøgt at få kommunen til at tage sig af eventuelle skader, fejl eller mangler ved vandløbet, og at kommunen herefter har forsømt dette. Så begynder du at have mulighed for at føre en sag, men det er bestemt ikke en garanti for, at man vinder”, lyder det fra advokaten, der har arbejdet med en række lignende sager.

Hold opsyn

For at kunne dokumentere overtrædelser af regulativet eller manglende vedligehold af vandløbet, skal kontinuerligt gøre kommunen opmærksom på ændringer i vandløbets tilstand.

”Min klare opfordring til landmænd er, at man gør det til en vane at holde opsyn med sit vandløb. Hvis man tager sig tiden til gå ned og se på sit vandløb bare en gang hver fjortens dag, så forbedrer man sine chancer for at komme problemerne i forkøbet”, lyder det fra John Breving.

Han understreger, at det er bedre at tage kontakt til kommunen en gang for meget end en gang for lidt.

”Man kan ligeså godt indberette alle væsentlige ændringer i vandløbet til kommunen. Det kan være sten eller beplantinger, der samler sig i vandløbet og bremser vandføringsevnen. Så har kommunen mulighed for at reagere på sagen, og hvis de ikke reagerer, og der derefter kommer vandskader, så har man pludselig en reel mulighed for at føre beviser”, lyder advokatens råd.

”Selvom det kan virke som en træls pligt, så er det jo en selv som landmand, der har mest glæde af at vandløbet kan trække vand, som det skal. Samtidig er man den, der er nærmest vandløbet og har lettest ved at holde opsyn med det, da det i virkeligheden er sjældent, kommunen kan holde løbende opsyn med alle aspekter af vandløbene”, tilføjer John Breving.

Få alt på skrift

Når der skal tages kontakt til kommunen, er det vigtigt, at man kan føre tilbage til kommunikationen, hvis man en dag skal føre en sag. Derfor bør man sikre sig at have korrespondancen på skrift, når det er muligt.

”Vi har jo brokket os over det i flere år, når der har været problemer med vandet, men vi har ikke nogen e-mails eller andre beskeder til at ligge, vi kan hive frem. Derfor kan vi ikke bruge det i en eventuel sag”, fortæller Kiselgårdens ene ejer, Ask Rasmussen.

”Skriv e-mails til kommunen. På den måde kan du altid dokumentere jeres kommunikation", siger John Breving.

Tilbage på Kiselgaarden håber man på, at den kommende sæson ikke byder på problemer med vandstanden, og Ask Rasmussen vil fremover holde mere opsyn med vandstanden.

Til det formål har kommunen indvilliget i at opsætte nye skalapæle langs løbet.

"Vi er blevet klogere på, hvordan man skal handle i sådan en sag her. Jeg tror, at mange landmænd ikke er klar over deres forpligtelser i forhold til sager som disse. Det kunne være til stor gavn med en guide, der på nem vis kan skildre, hvordan man løbende skal rapportere om ændringer i sit vandløb", reflekterer Ask Rasmussen selv efter sagens afslutning.

kommune: ingen garanti mod oversvømmelser

I et skriftligt svar skriver Holbæk Kommune, at de er berørte over de vanskeligheder som lodsejere må have med vandløb, men sætter fokus på, at regulativerne har været målt og overholdt i hele perioden.

Den store nedbørsmængde i 2017 bruges også som argument for, at man ikke har udbetalt erstatning til de berørte lodsejere.

"Holbæk Kommunes opgave er, at sikre den vandføringsevne eller vandløbsskikkelse der er beskrevet i regulativerne. Desværre giver hverken vandløbsloven eller regulativerne en garanti mod oversvømmelser. Hvis ekstreme nedbørsmængder skaber afstrømninger som overstiger den afstrømningsevne der er beskrevet i regulativet, er der derfor ikke lovhjemmel til at øge vandløbets vandføring", skriver Holbæk Kommune til Lanbrugsavisen.dk.

OBS. Opdateret kl. 16:20. Kommentar fra Holbæk Kommune tilføjet.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle