Foreningsliv

LandboNord

»Kan grovfoder fremstilles for 90 øre pr. FE?«

For at skyde projektet i gang har LandboNord og Nordjysk Andel fornøjelsen af at invitere til et fælles møde under overskriften »Kan grovfoder fremstilles for 90 øre pr. FE« onsdag 30. maj på LandboNord i Brønderslev kl. 10.15 til 14.

På mødet vil vi præsentere variationen i, hvad det koster at fremstille grovfoder estimeret fra ca. 50 kvægregnskaber i LandboNord. Disse tal kan give inspiration til mødets deltagere med henblik på at optimere fremstillingsomkostningerne på netop deres bedrift.

Til at understøtte disse analyser vil de spritnye resultater fra det landsdækkende Business Check endvidere blive præsenteret. De giver mulighed for at sammenligne variationen i centrale økonomiske nøgletal som f.eks. opnået mælkesalg pr. ko, dækningsbidrag pr. kg EKM, lønomkostninger og husleje pr. årsko samt renteniveauer. Tilmelding på tlf. 96 24 24 24 .

Aftentur v. Julemærkehjemmet

Hobro - Aalborg Landboforening

Mandag 18. juni kl. 18.30 arrangerer Landbrugets Seniorklub Hobro aftentur. Vi mødes ved Julemærkehjemmet, hvor børnene viser rundt og fortæller om deres hverdag. Derefter orientering af forstander Marie Høghsbro ved kaffebordet. Efter afslutning prøver vi hjertestierne i Østerskoven. Tilmelding senest 11. juni.

Ture i Kielstrup-området

Hobro - Aalborg Landboforening

Natur- og markvandringer i Kielstrup-området. Af planteavlskonsulent Vibeke Fabricius, Hobro - Aalborg Landboforening. I forbindelse med udarbejdelse af naturplaner i Kielstrup-området tæt ved Hobro, vil der blive holdt natur- og markvandringer i løbet af sommeren på ejendomme, der har fået udarbejdet en naturplan. Naturplanerne er udarbejdet på ejendomme, der er beliggende i umiddelbar tilknytning til eller i oplandet til Kielstrup Sø, som har forbindelse til Mariager Fjord.

Ved udarbejdelsen af naturplanerne har der været fokus på tiltag, der kan være med til at reducere næringsstofudledningen til Kielstrup Sø og dermed Mariager Fjord, samtidig med at der opretholdes en rentabel produktion. Kielstrup-området er endvidere udpeget som EU-habitatområde, hvorfor der naturligt er vendt såvel mange problemstillinger som muligheder i den forbindelse. Hold løbende øje med lokalaviserne i de kommende par måneder, hvor der vil være en nærmere annoncering af natur- og markvandringerne.

Dyr og Folk i Aalborg

Hobro - Aalborg Landboforening

9. og 10. juni på dyrskuepladsen i Skalborg, begge dage kl. 10-16, arrangeres en weekend med masser af spændende oplevelser for både små og store.

Lørdag:

- Høj stemning, brølende motorer og lugten af diesel, når Østhimmerlands Landboungdom afholder traktortræk.

- 4H-dyrskue med masser af dyr og deres stolte mennesker samt rideopvisning og ringridning.

- Minimule-Danmark laver bl.a. klikkertræning, agility, springopvisning og ponyridning for børn.

Søndag:

- Skalborg Samråd holder »Store legedag«.

- Shetlandsforeningen afholder »Nordjysk mesterskab i forhindringskørsel«.

- Minimule-Danmark afholder agility-konkurrence samt klikkertræning, agility, springopvisning og ponyridning for børn.

- 4H-dyrskuet fortsætter med rideopvisning og fremvisning i ringen.

- børnedyrskue for alle tilmeldte børn arrangeres af 4H.

- Welshforeningen afholder ponygames.

- Bagagerumsloppemarked.

Open By Night i Hobro

Hobro - Aalborg Landboforening

I samarbejde med Åbent Landbrug - InfoCenter Landbrug, Landbrugets Samfundskontakt i Nordjylland, vil Familie og Samfund være med til Open By Night i Hobro fredag 1. juni kl. 18-22 på Store Torv, Adelgade 27, Hobro, med produkter fra Dansk Landbrug som smagsprøver.

De har valgt det nye Slotsbrød med kvalitetsstempel fra »De 5 Gaarde«. Dette brød er bagt på basis af en god råvare fra De 5 Gaarde. Brødet holder sig friskt længere og er helt uden konserveringsmidler. Duften fra de friskbagte brød kommer fra Coop's bagerier. Som noget helt unikt bliver brødene bagt med kvalitetsstempel - logoet De 5 Gaarde. Stemplet er selvfølgelig spiseligt.

Desuden vil vi give smagsprøver på oksespegepølsen fra Gyllingnæs. Det er en smagsfyldt oksespegepølse med mild og afrundet smag. Kødet i spegepølsen stammer fra kvægbestanden på Gyllingnæs, og i samarbejde med en af Danmarks bedste pølsemagere, Højer Pølser A/S, fremstilles denne pølse. Gode råvarer af høj kvalitet og en tilpas røgning.

E-kontrolmøde/ fodermøde

Hobro - Aalborg Landboforening

Svineproduktionskontoret hos Hobro - Aalborg Landboforening indbyder til E-kontrolmøde/fodermøde tirsdag 12. juni kl 17.45 i Skalborggårdhallen. Aftenen har følgende program:

17.45: Spisning

18.30: Mødet begynder

- Aktuelt nyt v/Mads Waidtløw

- Uddeling af priser til bedste sobesætning og bedste slagtesvinebesætning

- Aktuelt om foder v/Århusegnens Andel

- Prisforventninger til kommende sæson v/Århusegnens andel

- »Sådan planlægger jeg årets foderhandel« v/gdr. Jimmy Rasmussen

Kaffe

- »Ligger vi, som vi har redt?« v/kommunikationsdirektør Anne Villemoes, DC.

Mødet slutter senest kl. 22.

Mødet er gratis, da Århusegnen sponserer maden, men af hensyn til madbestillingen vil vi gerne have tilmeldinger på tlf. 96 34 51 50 eller mail maw@agriworld.dk senest fredag 8. juni.

Aftentur til Bølling Sø

Familielandbruget VEST-Jylland

Torsdag 7. juni kl. 19 inviteres til et besøg ved Bølling Sø og Klosterlund Museum.

Bølling Sø er Danmarks tredjestørste naturgenopretningsprojekt, og naturvejleder Carsten Taterczuk vil guide os rundt i området.

Aftenkaffen nydes i Klosterlund Museum.

Tilmelding senest 5. juni til Landbrugscentret i Kibæk, tlf. 97 19 18 11, eller Aase Poulsen, tlf. 97 17 18 51. Familie- og Havebrugsudvalget Familielandbruget.

Skanderborg Landbof. Seniorklub

Skanderborg Lbf. Seniorklub

29./30. maj, tur til Skåne. Besøg på Sofiero Slot. Kører til Kullaberg, overn. på Bruunby Gård. Derefter til Høganæs med besøg på keramikværksted og domkirken i Lund. Videre til Ørestadsselskabet, hvor vi får orientering om Ørestaden.

Økologisk bedriftsbesøg

Djursland Landboforening

Tirsdag 29. maj kl. 19.30 har økologiudvalget i Djursland Landboforening arrangeret bedriftsbesøg hos Carsten Bech, som bor ved Ugelbølle med udsigt ud over Kalø Vig.

Til bedriften hører en ammekobesætning på ca. 40 ammekøer med opdræt samt en slagteproduktion på ca. 70 ungtyre baseret på opfedning af dels egne dyr samt indkøb af tyrekalve fra en økologisk besætning.

Jordtilliggendet er på ca. 125 ha og består af to ejede ejendomme og en række tilforpagtede arealer.

På markerne dyrkes kløvergræs, majs og vikke/byg i blanding som grovfoder til dyrene. Afgrøderne til modenhed er i år vinterhvede, vintertriticale, havre, vårbyg og byg/ært i blanding til modenhed. Herudover er der en række ekstensive græsarealer, bl.a. i Følle Bund, hvor en stor strandeng under Kalø Gods afgræsses af køerne.

Ud over sit virke som økologisk landmand er Carsten Bech medlem af byrådet samt formand for Teknik og Miljø i Syddjurs Kommune.

Mødestedet er Herredsvej 3, Ugelbølle, 8410 Rønde.

Udslidte juletræskulturer

Djursland Landboforening

Djursland Landboforening afholder i samarbejde med Dansk juletræsdyrkerforening og Vesthimmerlands Landboforening temaaften om konverteringsmuligheder i udslidte juletræskulturer, herunder påvirkningen af jagtværdier.

Denne aften orienteres om demonstrationsprojekt i Skrald Skov, og der diskuteres driftsøkonomi og jagtværdi.

Mødet afholdes på Landbocentret i Følle, Føllevej 5, 8410 Rønde tirsdag 29. maj med start kl.19. Pris: 50 kr. ekskl. moms. Tilmelding til Djursland Landboforenings sekretariat på tlf. 87 91 20 00.

Landmanden og landdistriktsudviklingen

Søhøjlandets Landboforening

Informations- og debatmøde torsdag 7. juni kl. 19.30 på Landbogården, Kastaniehøjvej 4, Silkeborg.

Oplæg fra landdistriktschef Knud Tybirk, LandboØst, om landdistriktsprogrammet. Herunder om job og erhverv i fødevaresektoren, natur og miljø samt livskvalitet på landet.

Oplæg om forløbet om dannelse af Lokal Aktions Gruppe i Silkeborg kommune.

Kaffe og diskussion. Hvilken indflydelse kan landbruget få i den Lokale Aktions Gruppe? Tilmelding senest 4. juni på 87 22 13 47 eller 30 52 65 88.

Udenlandske praktikanter hvordan?

Vestjysk Landboforening

På baggrund af nye tiltag inden for praktikantordningen inviterer Borris Landbrugs & Naturskole og Vestjysk Landboforening til informationsmøde med Udlændingeservice torsdag 31. maj kl. 19 i Højmark Forsamlingshus.

Tilmelding på tlf. 96 80 12 00 eller e-mail gbh@vjl.dk senest 29. maj. Deltagergebyr kr. 150 som opkræves ved indgangen.

Initiativet er taget for at skabe dialog mellem landmænd, skole og udlændingeservice og for at klarlægge proceduren for udenlandske praktikanter.

Se program: www.vjl.dk

Markvandring

Heden og Fjorden

Torsdag 31. maj kl. 19.30

Sted: Søren Pedersen, Damholtvej 2, 7441 Bording.

Ejendommen: Søren Pedersen driver i alt 322 ha, hvor der er korn i ca. 165 ha og kartofler i 130 ha. Der er ingen animalsk produktion, men der planlægges byggeri af svinestald på ejendommen i 2008 i samarbejde med Guldholt Agro.

Tema: Mødested for markvandringen er hos Anders Grosen, Hulvejen 3, hvor vi ser græsmarker. Derefter markvandring hos Søren Pedersen, hvor vi ser på kartofler og vårbyg. Stig Sørensen, Guldholt Agro, vil fortælle om deres nybyggede bjælkehus. Medbring selv kaffe og stole.

Forfriskning: Afslutning hos Søren Pedersen, Damholtvej 2, hvor DLG Hestlund sørger for pølser, og Ikast Bording Landboforening giver øl/sodavand.

Konsulenter: Planteavlskonsulent Finn Laursen.

Arrangør: Ikast-Bording Landboforening og planteavlsudvalget.

Sommer-arrangement

Heden og Fjorden

Ammekøer + Natur

Tirsdag 29. maj kl. 19 hos Kristen P. Vrist, Flyveholmvej 5, 7673 Harboøre.

Bedriften består af 30 charolais-køer + opdræt og tyrekalve. En velpasset og professionelt drevet ammekobesætning.

Kl. 20 kører vi ud til dækningen i Langerhuse og oplever det flotte naturområde.

Kl. 20.45 er der kaffe i Cafeteriet i Harboøre-Hallen.

Efter kaffen vil Ellen Damgård fra Lemvig Museum fortælle historie om Harboøre-området.

Arrangør: Kødkvægudvalget i Lemvigegnens Landboforening og Regionsudvalget for kødkvæg i Ringkøbing Amt, som også er vært for kaffen.

Økonomi og svinekursus

LandboFyn

Kurset har fokus på, hvorledes din svineproduktion optimeres med specielt fokus på foderindkøb og strategisk udvikling af din bedrift.

Foderstoffirmaet Ewers fortæller om din aktuelle situation på korn-, råvare- og svinefodermarkedet samt sætter fokus på årets foderhandel.

Nicolai Nørgaard, direktør i Dansk Svineproduktion, fortæller om driftsform i fremtiden, og Peder Jensen, direktør i DTL, fortæller om afsætningen af svin i fremtiden.

Ud over disse emner vil der være aktuelt nyt fra svinebrugsafdelingen og indlæg om nye arbejdsformer og strategisk planlægning ved udviklingsafdelingen.

Tidspunkt: Tirsdag 19. juni kl. 9.30-15.30. Pris: 500 kr pr. deltager. Sted: LandboFyn.

Tæt på dyrene i Nyborg

Åbent Landbrug Fyn

Lørdag 2. juni kl. 10-15 kommer landbruget til Nyborg med dyr, landbrugsmaskiner og et lille fødevaremarked med udsøgte varer. Det foregår på pladsen foran det gamle rådhus.

Her bliver en række gratis aktiviteter for både store og små som kan malke koen, klappe grisene og de bløde kaniner og se de flotte høns. Der vil være heste, som kører tur med hestevogn.

En stor mejetærsker vil være på pladsen, børnene kan prøve at sidde i traktorens førerhus og finde karameller i kornkammeret.

På fødevaremarkedet vil der være boder med salg af sommerens første jordbær, ærter, nye kartofler, nyslynget honning og rygeost, og der kan købes produkter fra mohairgeder, lam og får med hjem.

Udflugt til Fyn

Sjællandske Familielandbrug

Lørdag 9. juni har Haslevegnens og Ringstedegnens Familielandbrug arrangeret udflugt til Fyn. Vi besøger Frydenlund Fuglepark ved Tommerup og Egeskov Slot ved Kværndrup. Frokostkurv og kaffe, eventuelle drikkevarer tager I selv med. Inden vi kører fra Egeskov, spiser vi en middag som foreningen giver. Hjemme igen kl. ca. 20. Mødested: Kirkepladsens P-plads, Haslev kl. 8, Tværalle, Ringsted kl. 8.20. Pris for medlemmer kr. 150. Ikke-medlemmer kr. 200. Børn halv pris. Tilmelding senest mandag 4. juni til Anette Poulsen, tlf. 56 71 25 74, Preben Larsen, tlf. 56 38 11 37, Jørgen Jørgensen, tlf. 56 31 42 01 eller Kurt Knudsen, tlf. 57 52 53 78.

4H sætter liv i landet

Vestsjællands 4H

Vestsjællands 4H disker op med et spækket program, og Parnasgrunden vil syde af spændende aktiviteter og gøremål for hele familien pinselørdag 26. maj mellem kl. 10 og 18 på Parnasvej 19 ved Sorø.

Sebastians skøre Safarishow

Sebastian Klein vil gæste pladsen med »Sebastians Skøre Safarishow« kl. 13.30, hvor han styrer begivenhedernes gang.

4H har lagt op til en rigtig familiedag i naturen, hvor der bliver rig mulighed for selv at være en aktiv del af arrangementet, idet der vil være særdeles mange »gør det selv«- og »skal du ikke prøve«-aktiviteter for alle aldre.

Mere information kan indhentes på 4H's hjemmeside


Øernes Landøkonomiske Selskab

Øernes Landøkonomiske Selskab indbyder sine medlemmer med familie og venner til den årlige sommerudflugt 26. juni. Busturen går til godserne Rosenvold og Rhoden der ligger i den smukke natur ned til Vejle Fjord. Der bliver også en afstikker til den berømte »Boller eg« øst for Horsens. Egen er kendt som Jyllands største egetræ.

Turen ledes af foreningens viceformand, U.Holstein-Holsteinborg, og koster 550 kr., hvilket beløb inkluderer såvel frokost som middag.

Specificeret program fås ved henvendelse til foreningens sekretær, Fl.Bendixen, Orebyvej 162, 4990 Sakskøbing, tlf. 54 70 53 33, mail: flebe@get2net.dk. der også tager mod tilmeldingerne. Sidste frist for tilmelding er 9. juni.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle