Sukkerudbyttet dykker med et ton

Roedyrkerne har udsigt til lavere udbytter og mangler nogle tørre dage - men årets kampagne er i gang.

"Roekampagnen er i gang, men det går ikke uden problemer. Der er flere, der har våde marker, hvor man indtil videre må opgive at optage roerne," siger gårdejer John Hansen, formand for DL Syd, Dansk Landbrug Sydhavsøerne.

"Roeudbyttet i ton pr. hektar, og sukkerprocenten, er lavere som følge af den megen regn og de deraf følgende forringede vækstbetingelser. Sukkerindholdet vurderes til at blive reduceret med én ton pr. hektar, hvor det forventede udbytte er 12-13 ton pr. hektar," tilføjer han.

"Den stive lerjord tørrer ikke så hurtigt. Roedyrkerne har derfor brug for noget tørvejr af hensyn til optagning. Roerne vokser fortsat, så derfor har vi også brug for noget sol, så mulighederne for tilvækst kan udnyttes bedst muligt i sidste del af vækstsæsonen," siger han.

Færre roer

Den seneste prøveoptagning viser ifølge Nordic Sugar et udbytte på 62,5 ton roer pr. hektar, hvilket er betydeligt lavere end gennemsnittet af de seneste fem år på 66,0 ton roer pr. hektar. Også sukkerprocenten er lavere i år, nemlig 15,3 pct. sammenlignet med femårs-gennemsnittet på 16,0 pct.

Den første del af fabriksroerne leveres altid direkte fra roeoptageren. De dyrkere, der er tættest på modtagelsesstederne i Nykøbing og Nakskov, kan levere med traktorer og vogne direkte fra optageren. Når afstanden er længere, transporteres roerne med lastvogne.

Optagning i kule sker først fra omkring 1. november, hvor roerne har standset væksten.

"Vi er glade for fabriksroerne som en god og stabil afgrøde. Fabriksroer, der sædvanligvis efterfølges af vårbyg, er også en god afgrøde i et sædskifte med vintersæd," understreger John Hansen.

Seneste videoer

Se alle

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle