Tørt foder til sogrisene og vådt til galtgrisene

Med en effektiv kønssortering er det lykkedes for makkerparret bag Boje Eriksen Landbrug I/S at bygge to uafhængige staldsystemer, og samtidig opnå en fornuftig fodereffektivitet

Egentlig var de gået lidt i stå, Jens Jensen Boje og Lasse Hørning Eriksen, Ørsted øst for Randers. Jens var uddannet tømrer og drev lidt planteavl, og Lasse Eriksen havde overtaget den fædrene gård med et mindre jordtilligende og gamle svinestalde.

"Vi mødte hinanden tilfældigt til fodbold, og jeg pirkede lidt til Jens, om ikke vi skulle prøve noget med grise sammen," siger Lasse Hørning Eriksen, da vi står ved det nye male- og blandeanlæg, som makkerparret netop har opført. Drillerierne blev altså alvor.

"Vi havde begge 100 DE, og slog vi dem sammen på en matrikel, ville vi miste en del af dem, så vi beholdt dem og byggede i 2008-2009 to stalde til slagtesvin," fortæller Jens Jensen Boje.

Kønssortering afgjorde byggeri

"Vi byggede en vådfoder- og en tørfoderstald. Måske lidt anderledes at bygge begge dele, men når vi kønssorterer grisene giver det god mening," forklarer Jens om strategien bag byggerierne og den daglige pasning.

Sogrisene kan sagtens fodres med tørfoder, mens galtgrisene har tendens til at foræde sig, hvis de får tørfoder. Så nu er der tørt til sogrisene og vådt til galtgrisene - næsten.

"Vores leverandør af smågrise vil ikke længere kønssortere grisene gratis, så nu gør vi det selv hen ad vejen. Det betyder, at der kommer nogle galtgrise over i tørfoderstalden, og det er vi spændt på at se resultatet af," siger Lasse spændt.

Fodereffektiviteten ved sidste effektivitetskontrol viste, at hvor tørfoderet krævede 2,76 FE pr. kg tilvækst, så skulle der 2,82 FE vådfoder til et kg tilvækst. Lasse indskyder hurtigt, at de arbejder på at forbedre begge resultater.

Drivgangen skal være i siden

"Staldene er udstyret med en tredjedel fast gulv, og det fungerer fint nok for os. Her i sommer har overbrusning været nødvendig, og grisene i vådfoderstalden er også renere end grisene i tørfoderstalden," siger Jens betænkningsfuldt. Han kan ikke forklare forskellen.

De har valgt at bygge staldene, så inspektions- og drivgang er i siden. En Dannebrogsstald har de overvejet, men den er svær at udvide, er makkerparret enige om. Det var en uvildig byggerådgiver, som gav dem inspiration til at bygge store afdelinger. Et godt råd, er de enige om.

"Det er nemmere at overskue fire sektioner med 600 stipladser i hver, i stedet for det dobbelte antal sektioner og tilsvarende færre grise," gør Lasse den væsentligste fordel op. I alt producerer de årligt 15.000 slagtesvin.

De byggede tørfoderstalden først, og her lærte de, at spalter på drivgangen er nemt at arbejde med. Så det er vådfoderstalden udstyret med. Endvidere har en detalje som placeringen af lyskontakterne fået opmærksomhed ved byggeri nr. 2.

"Det kan være småting, men vi kan jo lige så godt gøre det rationelt og enkelt fra starten af," siger Lasse Hørning, som selv har deltaget i byggeriet. Jens' baggrund som tømrer har gjort ham ansvarlig for konstruktionerne. Efter parrets eget udsagn vil de gerne bygge på egen hånd.

Foder flyttes med vogn

"Vi byggede et male- og blandeanlæg her i foråret, og vi er således begyndt at køre foder ud til tørfoderstalden, plus en stald som vi har lejet," fortæller Lasse Hørning om den noget utraditionelle fodringsløsning.

Ønsket om at spare på indkøbt foder fik dem til at investere i egne siloer og blandeanlæg, og parret havde en tiltro til, at det økonomisk set var interessant at flytte foderet.

Op til tre gange om ugen kører de ud med den 11 ton fodervogn, som holder parkeret i mølleriet. Typisk foregår det, når de alligevel skal på inspektion i de andre stalde, og så handler det jo om at tage traktoren i stedet for bilen, som Jens udtrykker det.

"Havde vi købt en fem ton Bastrup-vogn, så var det heller ikke rentabelt, så vognen skal have et godt rumfang, så vi kan flytte et ordentligt læs foder, når vi skal," siger Lasse.

Forbedret konsolidering før udvidelse

"Vi vil gerne have spalter i alle udleveringsgange, men ellers er vi tilfredse med byggeriet, som totalt set har kostet 11 mio. kroner," siger Jens Jensen Boje. Parret har investeret i en blæser til at afkøle udleveringsrummet, men ellers har de ikke tilføjet noget.

På sigt afviser de ikke, at vådfoderstalden skal udvides, men indtil videre skal der fokus på en positiv konsolidering.

"Vi skærer til, hvor vi kan, og at holde reparationsomkostningerne nede ved selv at udskifte sliddele diverse steder, har vi ikke noget imod," siger Lasse Hørning Eriksen.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle