Fra nul til mere end 600 gårdråd på ti år

Mange steder indgår gårdrådet nu som en integreret del af en rådgivningspakke.

Landmændene har taget ideen om gårdråd til sig.

I dag er der ifølge konsulent Poul Nørgaard, Videncentret for Landbrug, skønsmæssigt etableret 600-700 gårdråd.

Med i hvert gårdråd er der typisk to-tre rådgivere plus eventuelt en anden landmand eller en bankmand, som måske kun deltager en gang om året. Det vil sige, at der er ganske mange personer involveret i gårdrådene.

I flere områder af landet indgår gårdrådet nu som en integreret del af en rådgivningspakke.

»Selve gårdrådskonceptet har godt en halv snes år på bagen, men antallet af gårdråd er især steget markant de sidste fem år. Det blev introduceret som et bestyrelseslignende forum for drøftelse af strategiske spørgsmål for virksomheden og for at koordinere rådgivningen,« forklarer Poul Nørgaard.

Som en bestyrelse

Gårdrådet mødes ligesom en bestyrelse et fast antal gange om året - typisk to-fire gange alt efter behov. Til hvert møde er der en dagsorden med udvalgte fokusområder.

»De eksterne medlemmer kan for eksempel være en landmand eller en leder fra andet erhverv. Repræsentanter for landbrugets långivere deltager typisk kun i særlige møder med fokus på finansielle spørgsmål uden at være medlem,« siger Poul Nørgaard.

I nogle gårdråd får de eksterne medlemmer et honorar, mens andre ikke får noget for at være med - afhængigt af, hvad man fra starten har aftalt.

I nogle gårdråd med lav mødehyppighed kan der ifølge Poul Nørgaard være grund til at overveje at skifte et medlem eller to ud for at vække et slumrende gårdråd til live igen.

Får modspil

I forhold til en mere løst organiseret erfagruppe får man med gårdrådet en fast ramme og en mødeform med veldefinerede roller.

»Man får et godt modspil fra sparringspartnere, der tør sige deres mening, og man bliver holdt til ilden via sammenligning med andre.

I gårdrådet går man tæt på, og det kan være med til at give mod og handlekraft til, at man som leder kan gennemføre initiativer, som er svære.

Man får også modspil på sine begrundelser for at investere, og man bliver udfordret som leder, for eksempel i forhold til de ansatte,« siger Poul Nørgaard.

Gårdrådet kan også være et udmærket forum, hvor man i fortrolighed kan drøfte vanskelige emner som generationsskifte, og eventuelt via dette forum få nye ledende personer ført gradvist ind i virksomhedens drift og værdigrundlag, inden det reelle ansvar overdrages, påpeger han.

handrup@landbrugsavisen.dk

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle