Så meget koster det at fjerne 19.000 ton kvælstof

Alternative virkemidler Antal/areal Samlet pris ved 19.000 t

Stenrev 38 km2 1-2 mia. kr., engangsudgift

Minivådområder 19.000 ha 2,38 mia. kr. i anlægsudgifter. 95 mio./år i drift

Muslingedyrkning 3.000 anlæg Anlæg: 3 mia. kr. Slitage: 150 mio./år Løn: 450 mio./år

à 600 ton/år (56.000 ha)

Alge-/plantedyrkning 10.500 ha ?

Energiafgrøder 292.000 ha 584 mio./år i MVJ-ordning (2.000 kr./ha)

på sårbare lavbundsarealer

Fytoremediering * 90.000 ha 200-250 mio./år i MVJ-ordning (2.000-2.500 kr./ha)

Energiafgrøder 542.000 ha Ca. 1,5 mia. i etableringstilskud (40 %, svarende til ca. 3.000 kr./ha)

*Fytoremediering er en aktiv bræmme af pil/poppel, man leder vand igennem

Beregningerne er lavet til Tolvmandssektionen ud fra tilgængelig viden og skal efterprøves. Nogle af tiltagene kan måske give en bedre effekt, hvis der bliver udviklet mere på dem.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle