På høje tid at redde landlivet

Jørgen Lykkemark efterlyser sammenhæng i politikernes behandling af erhvervsliv og bosætning på landet.

Jørgen Lykkemark, formand for Østjydsk Familielandbrug, undrer sig over, at politikerne endnu ikke har forstået alvoren i dansk landbrugs dybe økonomiske krise.

Det gav han udtryk for ved generalforsamlingen tirsdag i denne uge, og baggrunden var dels økonomien, særbyrderne, dels de ulige konkurrencevilkår, og senest Grøn Vækst og vand- og naturplanerne.

»Klokken er ikke fem minutter i 12, hvis vi skal reddes, den har faktisk passeret 12,« sagde Jørgen Lykkemark, der undrede sig over, at der uddeles landdistriktsmidler med den ene hånd for at holde liv i landområder og små samfund, medens man med miljøplaner og indskrænkninger lukker for erhverv, bosætning og liv med den anden hånd.

»Regering og folketing må forstå, at for at have et fødevareerhverv, må man sige ja til vilkår, så vi kan være her. Det bliver tillige en stor opgave at forklare kommunalbestyrelser og borgmestre i de større byer, at de på mange områder er afhængige af et driftigt landbrugserhverv,« tilføjede han.

Træt af fnidder

Jørgen Lykkemark undlod ikke at lange ud efter sine egne. Han er træt af, at familielandbrugsmedlemmer hele tiden kører på, at andelsselskaberne gør det dårligt, og beklager sig over at de mindre producenter får nogle få øre mindre for mælken end de største producenter.

»Det kan ikke være det vigtigste synspunkt lige nu. Jeg synes, situationen er alt for alvorlig til at diskutere disse småting, og det flytter ikke noget på bundlinjen,« tilføjede den østjyske formand.

Han kan i øvrigt ikke forstå, at Landbrug & Fødevarer ser lidt skævt til den nye forening, Bæredygtigt Landbrug.

»Det er græsrødder, der arbejder for det samme ønske som vi, nemlig bedre rammevilkår.«

Nyt hus

Den østjyske formand registrerer stor tilfredshed med det midtøstjyske rådgivningsselskab, som foreningen er en del af. Økonomien er i orden, og resultatet kunne uden at være pyntet være en mio. kr. bedre, da man har sparet på afskrivningerne og hensat ekstra til tab på debitorer.

Jørgen Lykkemark benyttede generalforsamlingen til at invitere medlemmerne til at se det nye rådgivningscenter i Søften lørdag 20. marts kl. 9-15. Råhuset står færdigt, og opsætningen af skillevægge er begyndt, så man kan danne sig et indtryk af det nye hus, hvor der er indflytning ultimo oktober.

Østjydsk Familielandbrug med 462 aktive medlemmer i syv lokalforeninger havde et resultat af primær drift på 411.000 kr. og en egenkapital på 6,7 mio. kr. Den er vokset, fordi familielandbruget har solgt konsulenthuset i Ry til Skovdyrkerforeningen.

Eneste valg var formandsvalg, og Jørgen Lykkemark blev genvalgt.

pilegaard@landbrugsavisen.dk

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle