Kapaciteten skal udnyttes fuldt ud

Jo flere kg mælk i døgnet, der løber gennem malkerobotten, jo bedre bliver økonomien på el- og vandforbruget, fremgår det af FarmTesten. Derfor skal maskinernes kapacitet udnyttes fuld ud.

En høj kapacitetsudnyttelse opnås bedst ved at opfylde disse parametre:

Højt mælkeflow

Høj ydelse

Relativt få malkninger

Styret kotrafik, så afvisninger undgås

God søgning til AMS'en

For at opnå det, er blandt andet avl, fodring og driftsledelse væsentlig. Som nogle landmænd udtrykker det, skal der avles "robotkøer", og det er vigtigt, at kvier og nye køer får den rette tilvænning til robotten. Der skal fodres, så der er aktivitet i stalden hele døgnet, og køer, der ikke lærer at bruge robotten, skal sættes ud.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle