Foreningsliv

Agri Nord

Agri Nord Svineproduktion indbyder til E-kontrolmøde torsdag 17. juni kl.17.45 i Skalborggård Hallen. Vi starter med spisning.

18.30 Aktuelt om foder v/ chefkonsulent Mads Waidtløw

19.00 Forventninger til foderpriser det kommende år ved DLG

20.00 Økonomi i slagtesvineproduktionen ¿ sådan!

Forventninger til notering, konkurrenceevne og DC's syn på fremtiden v/ Danish Crown. Hvor kan pengene i stalden hentes v/ svinekonsulent Else Fink.

Sådan tjener jeg mindst 150 kr. pr slagtesvin v/ svineproducent Lars Jensen.

Deltagelse i mødet er gratis, men af hensyn til maden bedes I tilmelde jer på tlf. 96 34 51 50 eller mail maw@agrinord.dk senest tirsdag 15. juni.

Familieaften på Justenborg

Agri Nord

Agri Nord Familie & Samfund arrangerer familieaften onsdag 9. juni kl. 19.

På Justenborg I/S ved Anders, Inge og Vagn Bech, Barsbølvej 8, Vive, Hadsund. Her skal vi blandt andet se nogle af Danmarks bedste køer, og hvordan der anvendes malkerobotter i stalden.

Traditionen tro serveres grillmad, og der er hyggeligt samvær. Alle er velkomne. Deltagerpris: 125 kr. voksne (inkl. grillmad og kaffe, drikkevarer købes på stedet) og 50 kr. for børn (4-14 år). Af hensyn til maden er tilmelding nødvendig til Agri Nord på tlf. 96 57 68 00 eller på e-mail inb@agrinord.dk senest 2. juni. Se også www.agrinord.dk

Familieaften på Ørndrup Hovedgård

Agri Nord

Agri Nord Familie & Samfund arrangerer familieaften torsdag 17. juni kl. 19 hos Jesper og Liana Monk Rasmussen, Ørndrupvej 26, V. Hornum, Farsø.

Parret modtog Agri Nords harmonipris 2010. Der er bygget nyt til gården i flere omgange, og i dag er der svin og planteavl med flotte nyere avls- og udbygninger.

Traditionen tro serveres grillmad, og der er hyggeligt samvær. Alle er velkomne. Deltagerpris: 125 kr. voksne (inkl. grillmad og kaffe, drikkevarer købes på stedet) og 50 kr. for børn (4-14 år).

Af hensyn til maden er tilmelding nødvendig til Agri Nord på tlf. 99 98 97 00 eller på e-mail inb@agrinord.dk senest 10. juni. Se også www.agrinord.dk

Agro Farm Day

Agri Nord

Agri Nord Planteavl arrangerer Agro Farm Day hos Kurt Harbo på Christianshøjvej 25 i Klarup. Arrangementet holdes i år8. juni. Der er rundvisning i forsøgsmarken kl. 16 - 20.

Vi skal se sortsforsøg med vinterhvede, vinterbyg, triticale og rug, sortsforsøg i vinterraps, vårbyg og havre, forsøg med såtid og udsædsmængder i hvede, forsøg med efterafgrøder samt vildtafgrøder, logaritmeforsøg med anvendelse af ukrudtsmidler i vintersæd. I forsøgsmarken vil konsulenter fra Agri Nord orientere om de seneste forsøgsresultater.

På maskinsiden er der ud over generelle maskiner til afgrødeetablering især fokus på maskiner til etablering af efterafgrøder. Herudover vil der være maskiner til etablering og høst af energipil. Som i 2009 vil der være repræsentanter for grovvarehandel, frø, kemikalier, maskiner m.m.

Sidste år var deltagerantallet over 800, så det anbefales at komme i god tid for at få optimalt udbytte af denne spændende dag.

Opfølgningskursus sprøjtebevis

Agri Nord

Agri Nord Planteavl holder opfølgningskursus til sprøjtecertifikat/sprøjtebevis.

Kurset indeholder undervisning i: Sprøjteteknik, bekæmpelsesmidler, behandlingsstrategier, lovgivning.

Opfølgningskurset holdes tirsdag 15. juni kl. 9 ¿ ca. 16.

Sommermøde på "Kronborg"

LandboThy

For første gang holder LandboThy det traditionsrige sommermøde på Mors ¿ i år onsdag 2. juni hos Helle og Johannes Riis på gården Kronborg, Solbjerg.

Aftenens hovedtaler er Ulla Astman, der siden december 2007 har været regionsrådsformand i Region Nordjylland. Hun er medlem af bestyrelse og forretningsudvalg samt formand for Sundhedsudvalget i Danske Regioner.

Mødet starter kl. 19 med velkomst ved Niels Eriksen, næstformand i LandboThy, og Johannes Riis, der også vil fortælle lidt om gården, Kronborg, der er et moderne landbrug med svineproduktion og planteavl.

Aftenen sluttes med bål og båltale, som i år holdes af Egon Plejdrup Poulsen, fhv. borgmester i Morsø Kommune og nyvalgt folketingskandidat (S) i Thisted kredsen,

Billetprisen på kr. 100 inkluderer helstegt gris med tilbehør, som tilberedes af Sydthy-Thyholm Husholdningsforening. Under middagen og efter hovedtalen underholder orkestret, Thyholm All Stars. Se programmet på www.landbothy.dk

Heldagsudflugt

Vendsyssel Familielandbrug

Søndag 6. juni holdes haveudflugten i fællesskab med Haveselskabet Hjørring Kreds. Turen går til forskellige spændende haver i Vesthimmerland. Pris samt nærmere oplysning ved tilmelding.

Tilmelding senest 4. juni på telefon: Anne Marie Jensen, 98 96 16 03, eller Margit Mose Carlsen, 98 93 31 83. Udflugten er arrangeret af havebrugsudvalget.

Bedriftsbesøg i Mols Bjerge

Djursland Landboforening

Tirsdag den 8. juni kl. 19.30 har økologiudvalget i Djursland Landboforening arrangeret bedriftsbesøg hos Skov- og Naturstyrelsen i Mols Bjerge.

Styrelsen ejer og driver de fire ejendomme Hald, Fussingø og Kalø Avlsgård samt Mols Bjerge Skovpart. Til skovdistriktet hører ca. 1.100 ha landbrugsmæssigt udnyttet areal. Heraf dyrkes der traditionel planteavl på de tre hovedgårde, medens arealerne i Mols Bjerge udelukkende består af åbne græsarealer.

Til at varetage afgræsningen har bedriften en ammekobesætning på ca. 120 ammekøer samt en fårebesætning på 120 moderfår i 2010 og græsningsaftaler med en række bedrifter, som sender deres islandske heste samt geder på græs. Sammensætningen af forskellige slags græsningsdyr er en nøje gennemtænkt strategi i bestræbelserne på at opnå den bedste pleje af det kuperede terræn.

På turen skal vi også høre om arbejdet med nationalparken fra bestyrelsesmedlem Jørgen Ivar Mikkelsen.

Mødestedet er Strandkærvej 7, 8400 Ebeltoft, hvorfra vi til fods vil bevæge os op mod staldene og dyrene. Det anbefales at tage fodtøj på, som egner sig til vandring i "bjergrigt terræn". Alle interesserede er velkomne.

Sommerudflugt 26. juni

Gl. Viborg Amts Familielandbrug

Sommerudflugten går til Familielandbruget VEST-Jyllands formand, Lone Andersen i Lyne. Vi kører fra Asmildklostervej 11 i Viborg kl. 8.00 og fra Statoil, Knudstrup kl. 8.20, formiddagskaffen nydes ved Lone og Erik Andersen i Lyne.

De fortæller og viser os deres landbrug. De har 60 - 70 køer til en robot og andre ting, der gør arbejdet i landbruget nemmere i hverdagen. Herefter kører vi langs Vesterhavet og Ringkøbing, hvor vi spiser vores medbragte frokost, før vi besøger Abelines Gård og får fortællingen om strandfogedgården, mennesker og livsform ved Holmslands Klit. Der gøres en lille ophold ved Hvide Sande og så videre til Søndervig og Ringkøbing, hvor vi drikker eftermidagskaffen hos Inga og Bent Pedersens, Herborg planteskole. Kl. ca. 18.30 spiser vi så aftensmad på Kibæk Hotel. Pris: Bus, rundstykker, middag og entré og gaver ca. 375 - 400 kr. pr. person.

Tilmelding senest 16. juni til: Anette, 23 95 94 32, Inger, 26 37 80 21, Ketty, 40 25 30 98, eller Gudrun, 26 15 01 48. Alle er velkomne.

Markvandring

Ikast-Bording Landboforening

Torsdag 3. juni kl. 19.30

Hos Martin Byskov Jeppesen, Vallerbækvej 125, Karup. 470 hektar i markplanen. En stor grovfoderproduktion med majs, kløvergræs og grønbyg. Desuden dyrkes der stivelseskartofler i 50 hektar. I den nybyggede stald er ca. 650 malkekøer. Kvierne har også fået ny stald.

Tema: Grovfoderproduktion med fokus på selvforsyningsgrad og kvalitet.

Konsulenter: Planteavlskonsulent Birthe Buskov og kvægbrugskonsulent Karsten Jensen.

Forfriskning: ATR er sponsor. og LandboUngdom står ved grillen og serverer pølser, øl og vand.

Arrangør: Plante- og kvægbrugsudvalgene og Ikast-Bording Landboforening.

Heldagstur til Århusegnen

Familielandbruget VEST-Jylland

Fredag 18. juni. Opsamlingen starter ved Nupark, Holstebro, kl. 6.30, Vildbjerg Hotel kl. 7.00 og på Skolevej 54 i Herborg kl. 7.30. I Århus gør vi holdt ved Marselisborg Slotspark, inden vi besøger herregården Moesgård, hvor der bliver rundvisning i selve hovedbygningen og i parken. Medbragte madpakker spises her.

Eftermiddagskaffen nydes i Fru Møllers Mølleri ved Odder. Fru Møller bager brød af sit eget korn. Vi smager på det til kaffen. Vi får en tur til Alrø og nyder den smukke natur, inden vi stopper ved Malling Kro, hvor aftensmaden er bestilt. På hjemturen: En lille overraskelse.

Morten Laursen fra Østjysk Familielandbrug vil følge os hele dagen som guide. Pris for hele dagen er kr. 425. Tilmelding til Aase Poulsen, tlf. 97 17 18 51, eller Birthe Christensen, tlf. 97 19 18 53 / 23 46 11 85 senest 10. juni. Arrangør: Familielandbruget VEST-Jylland.

Traktortræk i Holstebro

Hedeboerne og Holstebro Vinderup LU

Kom til traktortræk 29 maj kl. 11.00 på vores nye traktortræksbane, Hodsagervej 1 ¿ 7500 Holstebro. Ud over traktortræk vil der være maskinudstilling, gardenpuller-show, opvisningstræk med fede maskiner over 13.000 kg, mm.

Der er indvejning for trækkere fra kl. 9.00. Tilmelding for trækkere til Frederik Stilling - 40386715 .

OBS! Gratis adgang for medlemmer af Hedeboerne og Holstebro/Vinderup LU.

Får jeg klip i kørekortet?

Heden og Fjorden m.fl.

Får jeg klip i kørekortet, hvornår og hvorfor? Tirsdag 8. juni kl. 19.00, Nupark 47, 7500 Holstebro.

Ved du og dine ansatte ikke helt, hvor stort et læs korn, I må køre med? Hvad man må med nummerplader og uden? Hvor lang vognen må være for at være lovlig? Hvordan bremserne på gyllevognen skal virke? Hvordan reglerne er for lys, reflekser og rotorblink? Hvor stærkt man må køre, og om man må snakke i telefon? Hvilke ændringer af færdselsloven, der arbejdes på at få ændret?

Vil I opdateres, eller er I blevet overrasket i en af politiets kontroller, eller vil I helst være fri? Så mød op og bliv klogere på færdselsloven og få afløb for jeres spørgsmål.

Tilmelding nødvendig senest 1. juni på www.hflc.dk eller tlf. 96 29 66 66. Der opkræves 50 kr. pr. person ved indgangen. Arrangører: Byggeri & Teknik I/S i samarbejde med Landboforeningerne MidtVest, Holstebro/Strueregnens halmforsyningsselskab, Vestjysk Landboforening, Vestjyske Maskinstationer og Entreprenører.

Græsdemonstration

Jysk Landbrugsrådgivning

Vi går vores store demonstrationsareal i Vrenderup med udlæg af alle græssorter og græsblandinger i stor skala igennem.

Arrangementet finder sted fredag 4. juni kl. 10 - 13 på Tingvejen 262, 6818 Årre. Arrangør: Jysk Kvæg & Grovfoder.

Stutteribesøg med åben mark

Jysk Landbrugsrådgivning

Besøg på Gørklintgaard, et stort lokalt dansk varmblod-stutteri, der drives af Jørgen Ravn, tirsdag 1. juni kl. 19.30.

Velkomst og kort introduktion ved hesterådgiver Karina Josefsen, Jysk Landbrugsrådgivning. Vi går ud i marken og ser en masse opdræt (føl, ungheste og hopper) på de store bakkede folde omkring stutteriet.

Vi kommer ind på emner som fodring, foderproduktion og selvforsyningsgrad og hører om Jørgen Ravns erfaringer med brug af følskjul.

Det er gratis at deltage, og der er kaffe og kage. Mødested: Gørklintgaard, Gørklintvej 8, 6670 Holsted. Tilmelding senest mandag 31. maj på tlf. 76 60 21 00. Arrangør: Jysk Landbrugsrådgivning.

Fodermøde

Jysk Landbrugsrådgivning

Jysk Svin & Salgsafgrøder inviterer til fodermøde torsdag 3. juni kl. 17.30 på Majsmarken 1, 7190 Billund.

Emnerne vil blandt andet være fodermarkedet, aktuelt nyt på foder, råvaremarkedet og strategier samt aktuelt omkring svineproduktionen.

Arrangementet er gratis og indledes med spisning, DLG er vært ved middagen.

Tilmelding senest tirsdag 1. juni, tlf. 76 60 21 00. Arrangør: Jysk Svin & Salgsafgrøder.

Livet som vært

Nordsjællands Landboforening

Besøg hos vært Gitte Torp Olsen, Hørhavegård, Hørhavevej 1, Vinstrup, 4250 Fuglebjerg, mandag 14. juni kl. 19 - ca. 21.30.

Strukturændringer på landet gør i dag, at mange driftsbygninger er blevet overflødige. Hvorfor ikke overveje at starte en ny produktionsform på gården?

Program: Velkomst og rundvisning, livet som vært før og efter v/Gitte Torp Olsen.

Bygningerne ¿ rammerne for landboturisme v/ bygningsrådgiver Tina Seligmann, Agrovi.

Se mulighederne i de eksisterende bygninger. Lovgivningen - de nødvendige tilladelser, økonomien i landboturisme v/ økonomirådgiver og centerleder Peter Jørgensen, Agrovi.

Fra idé til virkelighed, finansieringsmuligheder, skattemæssige forhold -Landsforeningen for bondegårdsturisme v/ formanden.

Tilmelding til Agrovi, 48 22 52 00, eller agrovi@agrovi.dk senest torsdag 10. juni. Da der er begrænset antal pladser, registreres tilmeldingerne efter først til mølle-princippet. Gratis adgang.

Mød rådgiverne

Nordsjællands Landboforening

I samarbejde med Lokalforsikring byder Agrovi og Nordsjællands Landboforening velkommen på hjørnet af Frederiksborg Allé og Vestsjællands Allé på stand nr. 379 ved dyrskuet i Roskilde 4. - 6. juni.

Alle dage kan man hilse på rådgivere i Agrovi og få en uformel snak om aktuelle emner inden for både planteavl, økonomi, jura, finansstrategi og strategisk udvikling. Bygningskonsulenterne tilbyder gennemgang af drømmeprojektet, så medtag gerne tegninger. Agrovimæglerne præsenterer en række salgsopstillinger af spændende ejendomme fra hele Sjælland. Foreningens bestyrelse er klar til en snak om foreningens aktiviteter og politik, grøn vækst, rammebetingelser, nationalpark og andre aktuelle emner.

Lørdag kl. 15.30 er der grundlovsmøde med kaffebord og fællessang. Talen holdes af folketingsmedlem for Venstre, Flemming Damgaard Larsen.

Under temaerne: Fællesskab, naboskab og ejerskab bl.a. præsenteres en helt ny hjemmeside:  Her kan folk, der køber landbrugsejendomme uden at have landbrugsbaggrund, finde vej til gode praktiske råd til hverdagen på landet. Læs mere på og

Vis os drømmeprojektet

Nordsjællands Landboforening

Går du i tanker om at bygge om, bygge nyt, ændre hestestalden, så den lever op til den nye hestelov, eller noget helt tredje, er det en god ide at lægge vejen forbi Agrovis stand på hjørnet af Frederiksborg Allé og Vestsjællands Allé på dyrskuet i Roskilde 4. - 6. juni.

Her kan du møde bygningsrådgiverne i Agrovi, og med dine ideer under armen kan du få en halv times gennemgang af de muligheder og begrænsninger, der ligger i realiseringen af byggeplanerne.

Vil man være sikker på, at vi har tid, er det muligt at booke en tid på forhånd hos bygningsrådgiver Tina Seligmann på 21 46 28 20. Den halve times projektgennemgang er gratis, og vi er vært ved en kop kaffe og en småkage samtidig.

Drømmene om din helt egen stald kan få frit løb på standen. Du har nemlig mulighed for at indrette din drømmestald og samtidig deltage i en konkurrence om en dejlig chokolade- eller vingave.

Besøg Brorfelde observatorium

Sjællandske Familielandbrug

Torsdag 10. juni kl. 14 har Senior-klubben, Nordsjællands Familielandbrug, arrangeret udflugt til Brorfelde Observatorium, Observator Gyldenkernes Vej 19, Tølløse.

Der vil blive fortalt om det nu lukkede observatorium og vist lysbilleder, og der vil være mulighed for at se i den store stjernekikkert og også få lidt at vide om, hvad man forventer sig af udviklingen fremover. Kaffe og brød kan medbringes.

Pris kr. 50 pr. deltager. Tilmelding senest tre dage før til Bente på tlf. 59 50 47 40. (Bemærk datoen, der er rykket en uge pga. dyrskuet i Roskilde).

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle