Faste kørespor i grovfoderdyrkning vinder frem

CTF-temadag viste, at teknikken og redskaberne stort set er på plads, og at der kan være store gevinster at hente på både udbytte, kapacitet og strukturforbedringer i dyrkningsjorden

I hvert fald seks-otte maskinstationer og en god håndfuld mælkeproducenter bruger nu faste kørespor med arbejdsbredder på 9, 12 og i et enkelt tilfælde 14,4 meter og har efterhånden 2-4 års erfaring med metoden.

Primært i slætgræsset, hvor der kan konstateres merudbytter op til 20 procent ved at samle trafikken i marken i faste spor. Dog kneb det i mange tilfælde med interessen fra landmandskunderne. Men alene den øgede kapacitet gennem fuld udnyttelse af arbejdsbredden og mere intelligent kørsel ved faste kørespor gjorde dog investeringen attraktiv for maskinstationer, lød vurderingen generelt.

Men diskussionen på AgroTechs velbesøgte CTF-temadag, arrangeret af CTF-Europe og seniorkonsulent Hans Henrik Pedersen, gik blandt andet også på muligheden for pløjefri dyrkning af majs, da pløjningen nødvendigvis må gå på kompromis med ønsket om kun at arbejde i 9, 12 eller 15 meters bredde.

20 procent merudbytte

Temadagen begyndte med et besøg hos Bjarne Andersen ved Outrup med 320 hektar og 350 SDM-køer. Han har brugt faste kørespor siden 2006 og laver selv al maskinarbejdet.

Gevinsten hos ham har først og fremmest været 20 procent højere udbytter, der holder sig stabilt højt de første to-tre år. De bedste græsmarker får lov at ligge et år mere, og andelen af den ellers kørselsfølsomme kløver er øget for at få mere protein i grovfoderet. Den mere porøse jord gør det også nemmere at få nedfældet gyllen, og på sigt vurderer Bjarne Andersen, at jorden også bedre vil kunne holde på vandet.

»Vi får aldrig de små maskiner igen, så vi er nødt til at finde nye metoder at dyrke efter,« konstaterede han. Selv er han ikke klar til faste kørespor i majsen på grund af sin maskinpark og en lidt kold og sen jord, der helst skal forårspløjes, men det vil komme med tiden - også i de øvrige afgrøder, skønner han.

Grejet til faste kørespor på 12 meter i slætgræsset er på markedet, og 15 meter er godt på vej, viste resten af temadagen, der foregik på Varde Maskinstation.

Det gælder både skårlægning, spredning og sammenrivning af skåret, opsamling, frakørsel og gyllehåndtering. Og de deltagende landmænd, maskinstationsfolk og producenter kunne genkende Bjarne Andersens erfaringer med både højere udbytter, øget kapacitet og en nemmere og mere bekvem jord at arbejde med.

Desværre gik erfaringerne med ustabile GPS-systemer - stort set uden forskel på fabrikat og valgt nøjagtighed ¿ også igen i manges erfaringer, og landskonsulent Karsten Attermann Nielsen fra Videncenter for Landbrug/Planteproduktion var klar i mælet i en direkte opfordring til producenterne af GPS-systemerne:

»Vi ved, at det koster at køre i græsset, så faste kørespor vinder frem, og det bliver godt. Har man græs, så skal man bare finde det system, der passer til ens forhold. Men få nu de GPS-systemer til at virke, så folk ikke fejlinvesterer«.

Det har desværre ikke været muligt at få en kommentar fra GPS-leverandører inden redaktionens slutning.

Læs mere

Om CTF-dagen i fagmagasinet Kvæg, der udkommer i uge 27

solhoej@landbrugsavisen.dk

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle