Skattefri kørepenge - arbejdsgiverens kontrolforpligtelse

Der er en del skriveri om kontrol af arbejdsgiverens kontrolforpligtelse, hvor stor er den ved f.eks. kørepenge?

Svar:

Når en lønmodtager bruger sin egen bil til kørsel i arbejdsgiverens tjeneste, kan arbejdsgiveren udbetale skattefrie kørepenge til dækning af medarbejderens udgifter til benzin mv.

Her i 2010 kan der skattefrit udbetales op til 3,56 kr. pr. kilometer. Hvis den ansatte kører mere end 20.000 kilometer på et år, kan der for den overskydende del dog kun udbetales 1,90 kr. pr. kilometer.

Skattefriheden for kørepengene er betinget af, at arbejdsgiveren kontrollerer, at den ansatte rent faktisk er berettiget til at modtage godtgørelsen.

Denne kontrolforpligtelse indebærer, at der for hver enkelt tur skal udarbejdes et bilag, som skal indeholde følgende oplysninger:

1. Den ansattes navn, adresse og cpr-nummer.

2. Kørslens erhvervsmæssige formål. Altså en kort beskrivelse af anledningen til kørslen.

3. Datoen for kørslen.

4. Kørslens mål (adresse) med eventuelle delmål.

5. Angivelse af antal kørte kilometer.

6. Beregning af godtgørelsen.

Praksis viser, at især betingelserne nr. 2 og 4 giver anledning til besvær. Formålet med kørslen angives enten ikke, eller kun i meget upræcise vendinger, ligesom den kørte rute ikke angives præcist.

Dette er ganske farligt. Skattemyndighederne er særdeles restriktive, når det gælder disse forhold. Indeholder køresedlerne ikke de krævede oplysninger, bliver kørepengene anset for skattepligtige.

I første række er dette kun et problem for den ansatte, som pludselig afkræves skat af de modtagne godtgørelser. Ikke kun for det aktuelle år, men ofte også for tidligere år. For lønmodtagere med enkle økonomiske forhold kan SKAT på nuværende tidspunkt foretage ændring af skatteansættelserne tilbage til og med indkomståret 2008.

For en lønmodtager, der kører 1.500 kilometer pr. måned, kan den slags nemt løbe op i en skatteregning på om mod 100.000 kr. Betales denne ikke, kan skattemyndighederne kræve, at arbejdsgiveren skal betale. Det skyldes, at omkvalificeringen af godtgørelsen gør denne til A-indkomst, hvorfor arbejdsgiveren hæfter for den ikke indeholdte A-Skat.

Man skal derfor sørge for at have disse ting i orden, da Skat kontrollerer dette for tiden og er startet med de store virksomheder.

Palle Høj

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle