Godt initiativ men dårlig timing

Søren Bonde, formand for Patriotisk Selskabs husdyrudvalg, kan se flere gode elementer i VSP's velfærdsudspil men mener, at tidspunktet for lanceringen er dårlig.

"Velfærdsudspillet kommer på et tidspunkt, hvor rigtig mange svineproducenter er i knæ økonomisk og kæmper med blot at få staldene indrettet til løsgående søer før 2013. Så er det måske psykologisk svært at sluge, at VSP vil gå endnu længere og arbejde for løse søer i både løbeafdelingen og i farestalden. Det kan få nogle til at slå bak, for de kan ikke se, hvordan omlægningen skal finansieres," frygter Søren Bonde, Middelfart.

Han ser derfor en fare i, at velfærdsudspillet fra VSP drukner i dårlig økonomi og folks bekymringer over, at deres egenkapital smuldrer og derfor vil fokusere på, hvordan de nye tiltag skal finansieres, frem for at se det mere langsigtede perspektiv i udspillet.

"Godt nok taler udspillet kun om 10 procent løsgående søer i farestalden i 2020, men jeg er bange for, at mine kolleger ikke hæfter sig så meget ved antallet, men mere hæfter sig ved målet," siger Søren Bonde.

Nødvendigt udspil

Ud over disse kritikpunkter kan Søren Bonde sagtens se det fornuftige i, at branchen selv kommer med et udspil på et så centralt område som dyrevelfærd, staldindretning og medicinforbrug.

"Politisk kan vi ikke holde til at komme med vores eget oplæg på et så vigtigt område, og overordnet set mener jeg også, at de mål, VSP-udspillet taler om, er fornuftige," siger han og peger på, at svinebranchen efter de seneste tal for medicinforbrug allerede har nået velfærdsudspillets mål om 10 procents reduktion pr. gris i perioden fra 2010 til 2013.

På andre af rapportens områder mener han, at man er noget længere fra at nå de opstillede mål, for eksempel når det drejer sig om stalde, hvor søerne skal gå løse i hele deres produktionscyklus.

"Og jeg er da også ret sikker på, at der er mange svineproducenter, der ikke er enige i de mål, velfærdsudspillet sætter," lyder det fra Søren Bonde.

mot@landbrugsavisen.dk

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle