Hold vildsvinene ude af landet

Vildsvin krydser den dansk-tyske grænse. Med erfaringer fra tysk og svensk landbrug ser det sort ud, hvis ikke et afskydningspåbud opretholdes på dansk jord.

Vildsvin er ikke velkomne i Danmark, men den tyske vildsvinebestand nord for Kieler-kanalen er i voldsom vækst, og det presser dyrene nordpå og over grænsen ind i Danmark. Samtidig er en af dyrets foretrukne spise, majs, ved at finde god rod i de danske marker.

Hos Landbrug & Fødevarer, Fødevaresikkerhed & Veterinære forhold, er man ikke i tvivl: Vildsvin udgør en trussel.

"Får vi en fast bestand af vildsvin i Danmark, så udgør de en stor risiko med kolossale konsekvenser for landbrugsbranchen. Vi får svært ved at bevise os fri for svinepest, fordi vi ikke kan tjekke de vilde dyr, og eksporten til samtlige højprismarkeder vil være slut. Det kan koste os i nærheden af tre mia. kr.," siger områdedirektør Jens Munk Ebbesen.

Som det ser ud i landet netop nu, ved man ikke, om der er en reel bestand, eller om de tyske svin blot bruger de sønderjyske marker som foderkammer og derefter vandrer tilbage over grænsen.

"Det er et skadevoldende dyr, vi ikke kan acceptere i Danmark, og jeg er bekymret for, om vi kan holde en eventuel bestand nede. I Bulgarien kan dyret være involveret i flere udbrud af mund- og klovsyge, og det sættes i forbindelse med tilfælde af svinepest andre steder i Europa," siger Jens Munk Ebbesen.

Beregninger viser, at hvis vildsvin finder bosteder i Danmark, vil 24 procent af de danske svinebesætninger være placeret tæt på et område med vildsvin og være udsat for en potentiel risiko for at blive smittet med svinepest. En sygdom der gør, at for eksempel Tyskland ikke kan få en handelsaftale med Kina, som i dag er verdens største aftager af svinekød.

Vildtet er sit eget

Påbuddet om bortskydning er for landbruget den billigste løsning på sigt.

"Vi vil ikke kunne få erstatninger, hvis man ser på de tidligere tiltag over for markskader. Erstatninger i forhold til bramgæs eller kronvildt har ikke været tilstrækkelige, og dét vil det heller ikke være ved vildsvin. Derfor er den billigste og bedste måde at undgå problemer simpelthen at holde dem ude af landet," siger tolvmandssektionens formand Lars Hvidtfeldt.

Han har fuld tillid til, at afskydningspåbuddet bliver håndhævet og fungerer.

"Når vi så trods påbuddet spørger, om staten vil tage regningen, så er det, fordi vi ser, hvordan antallet af dyr i Tyskland og Sverige er eksploderet," siger han og henviser til, at nogle områder af Tyskland ser en årlig bestandstilvækst på 300 procent. Generelt fordobles bestanden hvert femte-sjette år.

At der ikke kan fås erstatning for eventuelle skader har den klare årsag, at ingen har ansvaret for vildtets adfærd.

Ingen har ansvar

"I Danmark er vildtet sit eget. Derfor er der ikke nogen, der har ansvar for dyret, og der er ikke tradition for udbetaling af erstatning herhjemme," siger Ole Markussen, kontorchef i Naturstyrelsen.

Det vil sige, at hvis vildsvin etablerer sig på dansk jord, kan de frit bevæge sig mellem forskellige matrikler, og landbruget står med en mulig milliardregning for ødelagte afgrøder og trampet jord samt risici for at miste milliardeksporten på grund af smittefare mellem vild- og tamsvin uden at kunne få kompensation og erstatning.

Derfor er det vigtigt at melde observationer til Natur- eller Fødevarestyrelsen.

Til september vil der være drøftelse i Vildtforvaltningsrådet, der rådgiver ministeren og Naturstyrelsen i vildtspørgsmål. Her vil blive diskuteret, hvordan vildsvineforvaltningen foregår og set på om rammerne er til stede for den fremadrettede forvaltning.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle