Galeras etiket

Galera er godkendt til anvendelse i vinterraps om foråret og senest i rapsens stadie 50 grundet risiko for afgrødepåvirkning og dermed udbyttetab.

På etiketten er som yderligere forbehold bl.a. anført følgende:

"Optimal effekt af GALERA opnås ved en morgensprøjtning, når planterne er saftspændte og i aktiv vækst. Dagtemperaturen bør være over 8-9 grader, når der behandles. Undgå at behandle med GALERA, hvis der i perioden omkring sprøjtetidspunktet er udsigt til frost. Undgå at sprøjte når afgrøden er stresset på grund af kulde, tørke, vandlidende jord, angreb af skadedyr, næringsstofmangel eller meget høje dagtemperaturer >25 grader."

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle