Vestjyder lærte at passe bedre på pattegrisene

Et godt fyldt farestaldskursus hos Svineådgivning Vest rettede opmærksomheden mod de basale ting.

"Har I mulighed for det, så flyt soen til farestalden senest fire dage før faring og tildel halm. Det giver roligere søer og en lettere faring," lød det fra Kristian Juul, Svinerådgivning Vest, da der forleden blev holdt kursus rettet mod pasningen i farestalden.

Blandt de øvrige forhold, han fremhævede som vigtige, var:

Indsæt altid soen i en tør faresti. Ellers stiger risikoen for, at soen får yverbetændelse.

Der må gerne være op til 40 minutter mellem fødslen af de første fire pattegrise, men derefter kun 20 min. mellem de følgende seks grise, hvorefter tiden igen stiger.

Flåd er et større problem, jo mere fødselshjælp man yder.

"Hvis man er for ivrig med at yde fødselshjælp, er der risiko for, at man overpasser soen. Læg en strategi for antibiotikabehandling af disse søer i samarbejde med besætningsdyrlægen," sagde Kristian Juul.

Råmælk

Han understregede, hvor vigtigt det er, at pattegrise får råmælk af hensyn til, at de kan holde varmen, og for at de får opbygget et godt immunforsvar.

"En fugtig pattegris løber hurtigt tør for energi, så sørg også for at der er et tørt miljø i farestalden og ikke mindst i pattegrisehulen," lød opfordringen.

Det er ikke alene pattegrisene, der skal have en god start. Det er mindst lige så vigtigt, at soen får en god start, og derfor er det vigtigt at være opmærksom på sygdomstegn hos soen.

"Hvis soen er syg omkring faring, kan mælkeydelsen falde 19 procent fra dag to til dag seks," fortalte Kristian Juul. Det giver sig udslag i, at kuldvægten på dag 18 er 12 procent lavere end hos raske søer.

Man skal bruge mest tid på de pattegrise, der både er små og tynde.

"En pattegris, der er lille, men bred, klarer sig bedre end en pattegris, der både er lille og tynd," slog Kristian Juul fast.

Han opfordrede også til at være særligt opmærksom på de sidstfødte grise i kuldene ved at sikre dem tilstrækkelig råmælk, før de eventuelt flyttes til en anden so.

mot@landbrugsavisen.dk

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle