Kort eller lang rotation

ForstMiljø, der sælger italienske kloner af popler i Danmark, anbefaler både en intensiv (to-tre år) og en ekstensiv (fem-ti år) rotation for poppel - alt efter hvor store arealerne er

Henrik Bach, Ny Vraa Bioenergi, mener derimod, at poppel kun er rentabel i lang rotation på hele 15-20 år. Men så kan man ikke få EU-tilskud, og det er et problem, fremhæver han. Heller ikke Torben Frandsen fra Skovdyrkerne tror på ForstMiljøs korte rotation:

"Der er ikke belæg for at dyrke poppel i kort omdrift på to-tre år. Her bør man holde sig til pil, som er veldokumenteret. Poppels tilvækst-optimum topper efter 25-30 års-alderen, så poppel bør tidligst tages efter ni-ti år, som jo er den maksimale omdriftstid for, at man kan opretholde EU-støtte til arealet."

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle