»Vi skal fortælle, hvem vi er«

"Opgaven er blevet større," vurderer Niels Jørgen Pedersen efter præsentationen af den samlede Natur- og Landbrugskommission.

11. april samles regeringens nye Natur- og Landbrugskommission til sit første møde.

Dermed går startskuddet til et arbejde, der kan få stor betydning for fødevareerhvervets fremtid.

Umiddelbart har sammensætningen af kommissionen skabt bekymring i Landbrug & Fødevarer.

"Det bekymrer mig, at man sammensætter en landbrugskommission uden fokus på vækst og ekspertise og dét, fødevareerhvervet kan sælge ude i verden. Vi kunne sagtens have fundet nogle eksperter i erhvervet, som vi kunne have budt ind med. Ikke nødvendigvis en landmand, men måske en repræsentant for vore virksomheder eller for Videncenteret," siger Niels Jørgen Pedersen, formand for Landbrug & Fødevarer.

Fire arbejdsgrupper

Landbrug & Fødevarer har dog holdt et første, positivt møde med kommissionens formand, Jørn Jespersen.

"Det var mit indtryk, at han finder det vigtigt at udvikle vores erhverv, så vi kan bidrage til vækst og eksport og samtidig tager hensyn til natur og miljø."

Niels Jørgen Pedersen håber nu, at Landbrug & Fødevarer kan blive stærkt repræsenteret i de fire arbejdsgrupper, som skal spille ind til Natur- og Landbrugskommissionen.

"Kommissionens sammensætning betyder, at vi får en stor opgave med at fortælle, hvem vi er: Et erhverv, der bidrager med 120 mia. kr. i eksport og som leverer 57 pct. af overskuddet på Danmarks handelsbalance. Det er da vigtige tal at få med!"

hac

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle