25.000 kr. i bøde for at rense en tagrende

Helt ude af proportion, mener landmanden, der nu har sat en advokat på sagen.

Det var en målløs landmand, der for et par uger siden modtog et brev fra den lokale politimester med et bødeforlæg på 25.000 kr.

"Jeg var chokeret. 25.000 kr. er rigtig mange penge," siger Erik Jensen.

Fem måneder tidligere var en bil fra Arbejdstilsynet standset ved gården, mens han var i færd med at rense en tagrende i 2,85 meters højde.

"En person steg ud og kom hen til mig. Hun spurgte, hvem jeg var, og hvad jeg lavede, og fortalte så, at jeg ikke må bruge frontlæsseren, når jeg renser tagrender, og at jeg ville få en bøde for det."

"Jeg var ikke klar over, at jeg havde gjort noget forkert, og jeg havde ikke i min vildeste fantasi forstillet mig, at det ville koste en bøde på 25.000 kr.," siger Erik Jensen.

Sikret frontlæsser

Erik driver et lille landbrug uden ansatte. Da Arbejdstilsynet kom forbi, stod han i frontlæsseren og rensede en tagrende, mens en anden sad i traktorens førerhus. Erik har i øvrigt gjort frontlæsseren ekstra sikker ved, at siderne, der fra fabrikken er cirka 50 cm høje, er blevet forhøjet med en sikkerhedskasse, så siderne nu er cirka 115 cm høje.

Ingen andre var til fare under arbejdet med tagrenderne.

"Jeg har aldrig før i mit liv fået en bøde, selvom jeg har levet et langt liv og drevet landbrug i mange år. Og jeg synes, at det er helt ude af proportion, når man tænker på, hvilke bøder man ellers kan få i dag," siger Erik Jensen.

Han sammenligner med, at en forbipasserende på landevejen 10 meter fra tagrenden kun får en bøde på 2.500 kr. for at overskride fartgrænsen med 30 procent og udsætte andre for skade på liv og lemmer.

Sagen er nu overtaget af Eriks advokat, Liza Rosenberg, der er ved at forberede sig på retssagen. Hun mener, at myndighederne med bøden går ud over formålet med loven, der er at beskytte ansatte.

"Her fanger man en ældre mand, der renser sin tagrende - og altså selv vælger en risiko, der objektivt set ikke kommer andre ved. Og han får så en betragtelig bøde uden at have udsat andre for fare," siger advokat Liza Rosenberg, Østdansk LandbrugsRådgivning.

Hun peger yderligere på, at bøden synes høj og ude af proportion i forhold til øvrige sager, og på, at der her ikke er tale om, at nogen ansatte har været udsat for fare eller er kommet til skade.

Vil ikke bare modtage

Erik Jensen er godt klar over, at salæret til advokaten kan løbe op i både 5.000 og 10.000 kr.

"Men alle, jeg har snakket med, siger, at den bøde er helt hen i vejret. Og jeg vil ikke stiltiende betale en bøde, som er helt ude af proportion med det, jeg har gjort," siger Erik Jensen, der nu spændt venter på sagens gang ved retten. Erik Jensen er ikke landmandens rigtige navn, da han har ønsket at være anonym. Landmandens navn er redaktionen bekendt.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle