Fem blandinger til 340 køer

Wim Pauw laver fire blandinger til de malkende køer og én grundblanding til goldkøerne. De mange blandinger har øget fodereffektiviteten uden at øge arbejdstiden.

Nogen vil finde det ganske uoverskueligt og tilmed tænke, at det giver en masse ekstra arbejde. Og er det så overhovedet indsatsen værd?

"Vi har hævet fodereffektiviteten ved at tilpasse energimængden til køernes laktationsstadie," fortæller Wim Pauw, Højvang Holsteins ved Videbæk.

Nykælverne får en blanding med propylenglycol, og det har medført, at flere køer kommer hurtigere og nemmere i gang efter kælvning.

'Lille' blandevogn

Med til historien med de mange blandinger hører, at Wim Pauw har en - efter besætningen - 'lille' blandevogn. 22 kubikmeter kan JF-blanderen rumme, og det gør det attraktivt at blande forskellige foderblandinger, fordi der alligevel skal blandes flere læs foder.

"Jeg vil ikke have en markant større blandevogn, for det kræver en større traktor, og så kan vi nok ikke komme rundt i alle staldene," siger Wim Pauw, som har bygget til ad flere omgange, siden han overtog gården i 1998.

Eksempelvis går de lavtydende køer i den ældste kostald, og her er det nærliggende at blande én speciel blanding til dem.

Det samme sker til nykælverne, køerne tre-fem uger efter kælvning og gruppen af køer indtil 140 dage efter kælvning.

Når den daglige ydelse falder til under 30 kg EKM, flyttes køerne over i det lavtydende hold indtil goldning.

To blandinger til goldkøer

Faktisk blander Wim Pauw seks foderblandinger, for også goldkøerne får to forskellige rationer.

I praksis sker det ved, at halvdelen af en dagsration udfodres til de nygoldede køer, mens der tilsættes ekstra protein til gruppen af højdrægtige køer.

"Efter vi indførte de to forskellige goldkoblandinger, har vi set et markant fald i antallet af mælkefeber-tilfælde," forklarer Wim Pauw.

Han står selv for fodringen af de 340 køer, mens malkningen varetages af de ansatte.

Mask er godt til køer

Der er ni basisingredienser i foderblandingen til de malkende køer, og mask er en af dem.

"Jeg har altid fodret med mask, og det bidrager til et stabilt vommiljø," siger Wim Pauw, hvis eneste anke mod biproduktet er, at det er steget i pris.

Hjemmeavlet græsensilage, majsensilage og lucernehø udgør en stor del af foderrationen, som suppleres med sodahvede, valset hvede, rapskager, sojaskrå og en hjemmelavet præmix.

Foderrådgiver i besætningen er Frank Skov Hansen, Danish Agro, og Wim Pauw sender data om mælkeproduktion, sundhed og foderforbrug til Frank Skov hver mandag.

"Frank udarbejder en ugerapport, så vi kan følge produktionen nøje. På den måde kan jeg hurtigt reagere på problemer," siger Wim Pauw.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle