Brødre købte gård og fik lån med i købet

Et F1 lån med afdragsfrihed fik finansieringen og budgettet - til at falde på plads.

Brødrene Allan og Michael Rægaard, der er tvillinger, har sammen købt en kvæggård med 140 køer.

Lige siden de blev færdige som jordbrugsteknikere med kvægbrug som speciale i 2007, har det været deres plan, at de ville købe en kvæggård sammen.Men det var først, da ejendommen ved Fjerritslev blev sat til salg, at de fik mulighed for at etablere sig.

Banken havde sat ejendommen til salg, og selv om banken gik med til at sætte prisen ned, var det stadig helt umuligt at finansiere købet på almindelige vilkår.

Det var først, da de fik lov til at overtage kreditforeningslånet, det begyndte at ligne noget. Det var nemlig noget større end det lån, de ellers kunne få.

 

Billigere finansiering

Ud over at det gjorde det meget lettere at få finansieringen på plads, var det også meget billigere, end den ellers ville have været. Det var nemlig et F1 lån, de overtog, og alternativet var en væsentligt højere bankrente på en stor del af finansieringen, som ville have ødelagt økonomien i projektet.

Samtidig fik de afdragsfrihed for størstedelen af den faste gæld, og det var i høj grad med til at skaffe luft i budgettet.

Forskellen har de gjort op til 700.000 kr., og det var det, der gjorde det muligt at få budgetterne til at hænge sammen.

Det havde dog en pris for dem. De måtte dels acceptere en højere pris for ejendommen, dels måtte de samtidig acceptere at overtage en del af bankgælden.

Til gengæld gør afdragsfriheden for realkreditgælden, at de hurtigere kan betale af på den dyre bankgæld.

"Bankerne er til at handle med, og det kan gøres på 100 forskellige måder," siger Allan.

 

Ingen opsparing

Bedriften består af to naboejendomme, der drives i et I/S med køer på den ene og ungdyr på den anden. De har kun græs og majs på de 140 hektar plus 20 i forpagtning på kanten af Vejlerne. Maskinstationen klarer høsten, så de har ikke brug for ret mange maskiner, og det ser de som en klar fordel.

De havde ingen opsparing og kun lidt friværdi, men det har ikke været noget problem.

"Opsparing hjælper ingenting. Det er lige så vigtigt, at man har gjort noget. Vi har for eksempel taget en uddannelse og haft arbejde. Det er godt med en uddannelse, og vi er glade for at have haft job. Det har givet os et netværk, så vi ved, hvem vi skal spørge."

 

En rigtig god løsning

Michael er salgskonsulent hos Danish Agro i Gøttrup, og Allan var rådgiver i Landbo Limfjord med speciale i indretning af kvægstalde, indtil staldbyggeriet gik i stå. Da de købte gården, var han fodermester på en gård i Thy.

Han har stadig kontakt til Landbo Limfjord, som de blandt andet har brugt i forbindelse med handelen.

De er enige om, at det er godt at være to om det.

"Det er en rigtig god løsning med to mand og udearbejde."

Samtidig er det nemmere at få budgetterne til at hænge sammen, når der er en fast lønindtægt udefra.

"Vi har ingen ubehageligheder haft, og nu er det lige ved at være sjovt," siger Allan.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle