Vi mangler kreaturer

I Århus Kommune er der flere græsarealer, end der er køer til afgræsning. Det medfører besvær for kommunen med at opretholde græsningsforpligtelser.

»Det kan være en kamp at finde nye afgræssere, selvom vi kan tilbyde forhold for både nystartede og professionelle naturplejere,« siger Steen Holger Christensen, gruppeleder for Vandmiljø og Landbrug i Aarhus Kommune.

Kommunen råder over flere hundrede hektar naturarealer, som hvert år skal afgræsses for at opretholde græsningsforpligtelser. En bestræbelse som kan være svær at få opfyldt.

»Flere ved nok ikke, at en kommune råder over arealer og midler til at udføre naturpleje,« begrunder Steen Holger Christensen.

Rydning af tilgroede arealer og opsætning af hegn er typiske opgaver, som kommunen kan udføre for naturplejere.

Steen Christensen slår dog fast, at det blandt andet er arealernes natur- og kulturhistoriske samt landskabelige værdi, som afgør hvor mange midler kommunen kan bidrage med.

Og der prioriteres skarpt, fordi der er færre midler til rådighed efter kommunes seneste besparelser.

Også arealer i byen

Arealerne er vidt forskellige i størrelse. I følge Steen Christensen spænder de fra én til 30 hektar, og blandt de mindre arealer er flere tæt ved bynær beliggelse.

»Eksempelvis er det lykkedes os at etablere folde og afgræsningsaftaler i Kasted By og Todbjerg, hvor private er begyndt på afgræsning. Men vi har brug for flere naturpleje,« siger Steen Holger Christensen.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle