Optimalt foder med analyser af kornet

Men prøverne skal være repræsentative, ellers er de mere vildledende end vejledende, lyder det fra Vilomix.

For hjemmeblandere, der skal til at høste, kan kornanalyser være et vigtigt redskab til en korrekt foderberegning.

Det mener Vilomix, som anbefaler, at der tages analyser af kornet i år, fordi det giver de bedste forudsætninger for at beregne et økonomisk optimalt foder.

Men hvis prøven, der tages af kornet, ikke er repræsentativ, er den mere vildledende end vejledende, understreger Jens Svendgaard, rådgiver for svin, Vilomix.

»Det er vigtigt, at prøven er repræsentativ, ellers er det bedre at vente på resultatet fra de officielle kornanalyser « siger Jens Svendgaard.

Det er således ikke en løsning blot at udtage en enkelt prøve øverst i planlageret eller nederst fra en silo. I stedet bør der tages mindre stik fra alle partier for at opnå et tilfredsstillende gennemsnit af de forskellige kornsorter.

Korrekt prøveudtagning til kornanalyse bør ifølge Jens Svendgaard gøres således:

- Når kornet køres på lager, udtages en håndfuld eller to af hvert læs.

- Disse delprøver samles i en lufttæt plasticspand - og det er særlig vigtigt ved gastæt silo, da vandprocenten her vil være stabil efter høst.

- Når kornet er kørt ind, blandes delprøverne, og der udtages cirka 500 gram.

Blandet korn

Jens Svendgaard påpeger, at der i år står meget blandet korn rundt omkring på markerne. For eksempel som følge af udvintring af hvede.

»Det betyder, at foderoptimering baseret på standardkorn kan være risikabel og uøkonomisk. Derfor er det vigtigt at få udtaget og analyseret det blandede korn korrekt,« siger han.

Prøveudtagning af blandet korn bør ved amerikanersilo ske således, at kornprøven så vidt muligt udtages af det færdigopblandede korn. Der udtages 10 prøver forskellige steder fra siloen eller i forbindelse med løbende udtag over en periode på for eksempel 14 dage.

Lagres kornet i gastæt silo, er proceduren den samme som ellers ved korrekt prøveudtagning.

Ved lagring i planlager udtages kornprøver løbende ved indlevering fra hvert læs til lageret. Alternativt kan der bruges et prøvespyd. Mange prøver fra hele lageret er vigtigt, og prøverne samles og neddeles efterfølgende.

Jens Svendgaard påpeger, at hvis kornet tørres efter prøveudtagning, skal tørstofprocenten korrigeres.

Vilomix anbefaler, at kornet analyseres for FEsv/FEso inklusiv fosfor og calcium. Alternativt kan man analysere for foderenheder eller vand og protein.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle