Kommunernes opgave

Ifølge NaturErhvervstyrelsen og fødevareministeren skal lodsejerne henvende sig til kommunen, hvis de er i tvivl om, hvorvidt de har et vandløb på deres ejendom. Hvis det er et vandløb, skal der være randzoner.

Kommunerne har fået denne opgave, fordi de er vandløbsmyndighed. Det var dog først i juni, at kommunerne fik besked om denne opgave.

Først gjorde kommunerne modstand, men har sidenhen taget opgaven på sig. Det er dog endnu uafklaret, hvordan økonomien skal hænge sammen.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle