...og de stopper

Dyrt foder og høje priser på halm får Anni og Leo Jørgensen, Hundborg, til at skrue voldsomt ned for produktionen af slagtekalve.

»Hvis vi skulle fortsætte med at producere kalve, skulle vi lægge produktionen helt om: Bygge nye stalde og producere vores foder selv. Vi er ikke indstillet på nogle af delene. Derfor drosler vi ned for produktionen nu.«

Leo og Anni Jørgensen, Hundborg i Thy, har i mange år produceret 1.000 slagtekalve om året. Fremover er det tal reduceret til 200 - et tal, der mest skyldes hensynet til en medhjælper og ønsket om at bevare dyreenhederne på ejendommen.

»Giver det et lille overskud, er det fint, men det er ikke derfor, vi gør det,« fortsætter Leo Jørgensen, der også understreger, at den lille Angusbesætning skal bevares og udbygges lidt.

Af de 17 leverandører af kalve beholder parret tre - fire.

»Resten har heldigvis fundet en aftager. Det har jeg det rigtig godt med,« understreger han.

Bygget til en anden tid

»Produktionsanlægget på Mosegården er bygget til en tid, hvor det var rigtigt at satse på dybstrøelse og kraftfoder. Men med de nye priser på halm og foder, er dækningsbidraget simpelthen for lille til, at vi fortsætter.

Vi brugte 1.500 baller halm til 400 kr. stykket sidste år. Det er alt for dyrt. Samtidig stiger prisen på foder, intet tyder på, at prisen på kød stiger tilsvarende, og 60 % af præmien er lagt ned på jorden,« forklarer Leo Jørgensen

En ændret produktion vil betyde investeringer på fire - fem millioner kr.

»Det vil vi ikke. Desuden vil vi have en produktion, der kan bære en driftsleder. Personligt er jeg færdig med at gå i stalden. Det har også en betydning for vores beslutning: Jeg brænder ikke så meget for kalvene mere, som jeg har gjort, og økonomien i produktionen har gjort beslutningen om at stoppe nemmere,« konstaterer Leo Jørgensen.

 

Ny tiårsplan

Det er ti år siden, parret lavede en 2013-plan. Af den fremgik det, at der ville være en fornuftig økonomi i at producere 1.000 kalve om året.

»Planen løber ud, lidt før vi havde ventet, og vi havde regnet med, at staldene kunne holde længere med den produktionsform,« erkender kalveproducenten fra Thy.

En ny 2020-plan er lavet. I den er der indarbejdet helt nye mål. Det gælder blandt andet om at have mulighed for at være i sommerhuset på Bornholm og satse på et arbejdsliv, der også rummer noget helt andet end landbrug.

»Anni har allerede fået arbejde, og selv håber jeg, at jeg er på vej til det,« siger Leo Jørgensen.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle