Ny mulighed for at undgå nedfældning af gylle før såning

Ved forsuring af gyllen kan man undgå at nedfælde gyllen før såning - men det kræver lidt skrivebordsarbejde.

»Forsuring af gylle til vintersæd kan være en god ide på mange ejendomme. Men vejret i forbindelse med udbringningen har betydning for, hvor stor effekt man opnår ved forsuringen«.

Det siger Christian Hvelplund, planteavlskonsulent, Vestjysk Landbrugsforening.

Han henviser til tyske forsøg, som har vist, at tabet af ammonium fra gyllen kan reduceres fra et til 24 kg kvælstof pr. hektar ved forsuring af gyllen. I Danmark er der i perioden 2001-2010 lavet 26 landsforsøg med tildeling af forsuret gylle til vintersæd. De viste, at der i gennemsnit blev høstet et merudbytte på et hkg pr. hektar ved forsuring af gyllen, men også at der var stor variation i merudbytterne - og at det langtfra i alle tilfælde kan betale sig at forsure gyllen.

»I forbindelse med udbringningen af gyllen er det vigtigt, at man tager bestik af vejret. Er luftfugtigheden høj, og er det koldt og vindstille, er ammoniaktabet begrænset. Dermed vil gevinsten ved at forsure gyllen også være begrænset. Men i varmt og blæsende vejr er det en fordel at tilsætte syre til gyllen ved udbringningen,« siger Christian Hvelplund.

Han gør opmærksom på, at tilsætning af syre til gyllen kan have andre fordele end at reducere tabet af ammoniak. Blandt andet kan afgrødernes behov for svovl dækkes af, hvis man forsurer gyllen. Samtidig kan man ved brug af Syren+, hvor der tilsættes flydende ammoniak til gyllen, fuldgødske afgrøden med gylle. Dermed sparer man en kørsel med gødningssprederen og får adgang til billigt kvælstof i den flydende ammoniak. Endelig er der i den nye bekendtgørelse om husdyrgødning nu åbnet for, at man som et alternativ til nedfældning af gylle før såning kan slangeudlægge forsuret gylle.

Kan slippe for nedfældning

»I den nye bekendtgørelse for husdyrgødning er der fortsat krav om nedfældning af gylle før såning, men der er til gengæld givet mulighed for slangeudlægning af forsuret gylle som alternativ. Det kræver dog lidt ekstra arbejde ved skrivebordet,« siger Christian Hvelplund.

Ønsker man at slangeudlægge forsuret gylle inden såning, forpligter man sig til at forsure gylle til 20 procent af det pågældende areal i vintersæd eller vinterraps i perioden fra 1. februar til høst. Hvis man slangeudlægger forsuret gylle før såning af 20 hektar vinterraps og 20 hektar vårbyg, skal man således udbringe forsuret gylle på mindst otte hektar med vintersæd eller vinterraps i foråret.

Denne betingelse betyder, at kvægbrug uden vintersæd og vinterraps ikke har et alternativ til nedfældning før såning af majs.

Inden forsuring og slangeudlægning af gylle før såning skal kommunalbestyrelsen orienteres skriftligt om, hvilke arealer der er omfattet, samt hvilken forsuringsteknik der er anvendes. Efter udbringning af forsuret gylle skal der foreligge dokumentation for den anvendte teknik.

Derudover er det et krav, at den udlagte forsurede gylle nedbringes inden for seks timer efter udbringningen.

Kravet om forsuring eller nedfældning af gylle til fodergræs og frøgræs uden kontrakt er uændret.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle