Landbrugspakken øger kun ammoniakfordampning lidt

Selv om landmændene ikke havde fået ekstra gødning med landbrugspakken, ville Danmark ikke nå målet om en reduktion i ammoniakudledningen på 24 procent.

I 2020 skal ammoniakfordampningen være reduceret med 24 procent i forhold til 2005. Det har Danmark lovet EU. Men en rapport fra Aarhus Universitet viser, at med mindre vi skynder os at gøre en masse drastisk, så vil den være reduceret 20 procent.

Flere – bl.a. Ida Auken (rad.) har peget på, at det kunne være målet på 24 procent var nået, hvis landbrugspakken, der giver landmænd lov til at give mere gødning, ikke var vedtaget, men det afviser Seges.

2,4 procent

Chefkonsulent Leif Knudsen har regnet videre på tallene i rapporten fra Aarhus Universitet. Han finder, at med de forudsætninger de bruger, ville ammoniakfordampningen være reduceret med 22,4 procent uden landbrugspakken, hvilket altså heller ikke er i mål.

Men samtidig peger han på, at Aarhus Universitet overvurderer brugen af handelsgødning, når de regner med et merforbrug på 70.000 ton.

»Vi forventer kun en stigning i handelsgødningsforbruget som følge af Landbrugspakken på 50-60.000 ton,« siger han.

 

Opsigelses-chok ramte svineproducenter - nu skifter de fokus 10. december · 11:00

Overvurderer brug

Samtidig peger han på, at Aarhus Universitet regner med en større ammoniakfordampning fra handelsgødning i rapporten end man tidligere har gjort i andre rapporter.

»De regner med en ammoniakfordampning på i gennemsnit 2,45 procent, men i andre sammen-hænge har de regnet med 1,5 procent,« siger han.

Det er i rapporten angivet, at den er fastsat ud fra fælles EU-retningslinjer.

Lars Hvidtfeldt, viceformand for Landbrug & Fødevarer, mener at tallene understrejer, at ambitionen om en 24 procents reduktion er ”en vild fejl.”

»Snakken om, at vi ville have nået målene uden landbrugspakken er et forsøg på at bortforklare de fejl, man selv har begået, landbrugspakken betyder kun en marginal ændring,« siger han.

Tip os

Kommentarer

Nyhedsbrev

Forsiden lige nu