Landbrugsskoler kan atter melde fremgang i antallet af nye elever

Som det har været tilfældet de senere år, så kan landbrugsskolerne melde om fremgang i antallet af optagne elever.

I alt 762 unge mænd og kvinder er i januar 2023 startet som elev på en af de 11 skoler, der er med i sammenslutningen Danske Landbrugsskoler. Det er fremgang i forhold til sidste år, hvor 673 startede på skolernes grundforløb 2, som er det grundforløb, som leder direkte ind i hovedforløbet på landmandsuddannelsen.

Sammenlignet med antallet af optagne for to år siden, så er der tale om en fremgang på 21 procent. 

I en pressemeddelelse, så glæder Danske Landbrgugskoler sig over den fortsatte fremgang.

- Det er uhyre glædeligt, at flere unge har lyst til at tage en landbrugsuddannelse – i en tid, hvor der generelt er for få, der vælger en erhvervsuddannelse. Og der er heldigvis tale om en tendens, eftersom de unge gennem en del år er blevet tiltrukket af mulighederne for at kombinere teori og praksis på det grønne område, siger Danske Landbrugsskolers formand Lars Møgelbjerg Andersen.

Plads til flere

Til trods for fremgangen, så lyder det fra landbrugsskolerne, som det også har lydt tidligere år, at der stadigvæk er plads til langt flere elever.

Fra Danske Landbrugsskolers næstformand, Bjarne Ebbesen lyder det, at man arbejder på at tiltrække nye målgrupper til landbrugsuddannelsen. I dag er omkring 60 procent af landbrugseleverne opvokset på landet, men fremskrivninger viser, at der bliver færre af dem.

- På samme tid efterspørger landbrugserhvervet endnu mere faglært arbejdskraft de kommende år, så vi har stort fokus på at tiltrække nye målgrupper til uddannelsen. Det drejer sig blandt andet om studenterne, som vi har succes med allerede, fordi vi har særlige studenterforløb. Men vi vil gerne have mange flere, siger næstformand Bjarne Ebbesen.

På landbrugsskolerne er det muligt at kombinere landmandsuddannelsen med en gymnasiefaglig uddannelse. Den såkaldte EUX-uddannelse. 230 af de 762 nye elever har valgt denne retning i 2023, hvilket svarer til 30 procent.

/ege

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle