Landbrugsskoler vil have oprettet vitalt videnscenter for uddannelser

I modsætning til flere andre erhvervsuddannelser findes der for landbrugsuddannelsen ikke noget videnscenter, hvor man på tværs af skoler samler viden om ny teknologi. Det skal der i den grad laves om på nu, mener ny landbrugsskoleformand.

Der er blevet sovet i timen i både landbruget og på landbrugskolerne.

Det mener den nye formand for sammenslutningen Danske Landbrugskoler, Lars Møgelbjerg Andersen, der til daglig er forstander på Asmildkloster Landbrugsskole.

Tilbage i 2017 og 2018 blev der til en række erhvervsuddannelser med statslige midler oprettet en hel række af videnscentre, der blandt andet har til opgave at udvikle og formidle nye undervisningsforløb til uddannelserne. Videnscentrene skal blandt andet også sørge for, at den nyeste teknologi bliver integreret i undervisningen, og få formidlet ekspertviden om ny teknologi.

For landbrugsskolerne blev der dog ikke oprettet noget videnscenter dengang for fire-fem år siden.

- Der var ingen, der tænkte på landbrug, dengang man lavede de her videncentre. Det var en fejl, siger Lars Møgelbjerg Andersen, der overtog formandsposten i Danske Landbrugsskoler i maj, men som siden 2012 har siddet i bestyrelsen i foreningen.

- Men målt på elever er landbrugsuddannelsen en af de større erhvervsuddannelser. Så vi var nok ikke vakse nok ved havelågen. Men det betyder jo så ikke, at vi ikke skal være vakse nu, siger han.

Brug for årligt millionbeløb

Fra Lars Møgelbjerg Andersen lyder det, at de 10 andre videnscentre, der eksisterer for erhvervsuddannelse, blandt andet inden for byggeri og detailhandel, drives for cirka 6-10 millioner kroner årligt. Så et lignende beløb skal politikerne altså finde, hvis et videncenter for landbrugsuddannelserne skal blive til virkelighed.

Med en uddannelse til et erhverv som landbruget, der i den grad er afhængig af at få integreret den nyeste teknologi, mener han at have tungtvejende argumenter for at få sit ønske opfyldt.

- Landbrugsaftalen fra sidste år giver os en masse udfordringer og en masse ting, som vi skal. Det kræver nye kompetencer, og det kræver, at vi løbende kan integere al den teknologi, som er og også bliver opfundet, siger Lars Møgelbjerg Andersen, der tilføjer:

- Om fem til ti år hvad skal fremtidens landmand kunne? Og hvem skal finde ud af, hvad fremtidens landmand skal kunne? Det er da oplagt, at et videnscenter kan hjælpe med det, siger han og påpeger, at de mennesker, der kommer ud fra landbrugsuddannelsen, kommer ud til et erhverv, hvor man forvalter 60 procent af arealet i Danmark.

- Og vi skal jo i landbruget være en stor del af den grønne omstilling, så det skriger og råber også efter, at vi på vores uddannelesområde får det her videnscenter. Vi kommer ikke i mål med den grønne omstilling, hvis vi ikke får det her, siger Lars Møgelbjerg Andersen.

Rent fysisk forestiller han sig, at et videnscenter bliver tilknyttet en enkelt skole, som bliver værtsskole. De andre skoler kan så tilknytte sig som partnere i samarbejdet og trække på den viden, der kommer derfra.

Også et ønske hos L&F

Et nyt videnscenter for landbrugsuddannelserne står også højt på ønskelisten hos Landbrug & Fødevarer.

Det fortæller organisationens viceformand, Lone Andersen.

- Det, synes vi også, er en rigtig god idé. Vi er en af de få, der ikke har sådan et videnscenter, siger hun.

Hun forklarer, at et videnscenter kan være et sted, hvor den nyeste viden, der kommer for eksempel fra Seges Innovation, kan blive videreformidlet ud til landbrugsskolerne, og et sted, hvor der kan ske efteruddannelser af lærerne

- Der skal jo ske sindssygt meget inden for vores erhverv omkring klima, biodiversitet og så videre. Så med alle de udfordringer, der er for vores erhverv, vil det jo give rigtig god mening at få et videnscenter, som kan arbejde med alle de her ting og sikre, at den allernyeste viden når ud til lærerne på en god måde, siger Lone Andersen.

Fra Lone Andersen lyder det, at hun ikke ved, hvorfor der blev set bort fra landbrugsuddannelsen for fire-fem år siden, da de øvrige videnscentre til erhvervsuddannelserne blev oprettet. Selv om hun i flere år i L&F-regi har arbejdet med uddannelsesområdet, var det først, da landbrugsskolernes nye formand for nylig nævnte det for hende, at hun blev opmærksom på videnscentrene for erhvervsuddannelserne.

- Men det er i hvert fald på tide, at der kommer et videnscenter nu, siger hun.

Kan I hjælpe med at få presset på, så det her videnscenter kan blive til noget?

- Ja, vi kan bruge noget af vores politiske kapital og sørge for at få det nævnt de rigtige steder, siger Lone Andersen.

Faktaboks

Opgaver for videnscentre

  • udvikle og formidle nye undervisningsforløb og –materialer
  • integrere ny teknologi i undervisningen
  • oprette faglærernetværk
  • opbygge og formidle ekspertviden om ny teknologi
  • sikre, at faglærere får seneste viden inden for teknologiområdet. 
  • samarbejde med blandt andet virksomheder, andre uddannelsesinstitutioner for eksempel grundskolen, regionalt vækstmiljø m.fl.
  • indgå samarbejdsprojekter med de videregående uddannelsesinstitutioner og indkøbe og vedligeholde højt specialiseret udstyr.

Kilde: Undervisningsministeriet. 

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle