Landbrugsstyrelsen øger kontrollen af målrettede efterafgrøder

Landbrugsstyrelsen øger kontrollen af målrettede efterafgrøder og udtager 10 procent til kontrol mod normalt fem procent. Det skyldes, at antallet af overtrædelser er for højt, især på målrettet kvælstofregulering.

Landbrugsstyrelsen øger kontrollen af målrettede efterafgrøder, når kontrollen starter til efteråret.

Det sker fordi særligt antallet af overtrædelser for målrettet kvælstofregulering er for højt. I 2020 blev der underkendt 7,5 procent af de ansøgte hektar efterafgrøder, der var tilfældigt udtaget til kontrol på målrettet kvælstofregulering.

I 2021 ligger tallet på samme niveau. Derfor hæves kontroltrykket til 10 procent i 2022. Det normale niveau er fem procent. 

Det skriver styrelsen i en pressemeddelelse.

Sanktionerne får overtrædelser kan f.eks. være bortfald af tilskud og kvotetræk. På landsplan betyder mange overtrædelser, at flere skal kontrolleres året efter.

Vigtigt at nedbringe fejlraten

Efterafgrøder og alternativer medvirker til at mindske kvælstofudvaskning og forbedre vandmiljøet i de kystnære farvande. De indgår i Danmarks forpligtelse til at opfylde blandt andet vandrammedirektivet og nitratdirektivet. Kontrolindsatsen skal øges, når fejlraten er for høj, hvilket påvirker både landbrugere og administration, lyder det videre i meddelelsen.

Fem råd til at undgå de mest typiske fejl

Fem tips til at undgå de mest typiske overtrædelser: 

  •  Anvend kun godkendte efterafgrødearter

Vær opmærksom på, at du ikke har andre arter end de tilladte på dine efterafgrødemarker. Hvis du efter etableringen af efterafgrøden finder, at plantedækket alene består af afgrøder, der ikke er godkendt, spildfrø eller ukrudt, skal du trække arealet ud af din ansøgning eller i din indberetning. Det skal ske, før kontrollen har meldt sin ankomst.

  • Tjek, at efterafgrødernes dækningsgrad er tilstrækkelig

Kan du ikke nå at så efterafgrøder senest til fristen 20. august, kan du angive et senere etableringstidspunkt i gødningskvote- og efterafgrødeskemaet (GKEA). Kravene til dækningsgraden er mindre, når du sår senere, og du trækkes i kvælstofkvoten for at opveje den mindre effekt af efterafgrøden. Hvis du kan se, at efterafgrøden ikke når at blive til noget, kan du helt frem til kontrollen trække arealet ud af din ansøgning i fællesskemaet eller i GKEA.

  • Du skal sikre, at din indberetning af målrettede efterafgrøder er korrekt

Tjek, at du har udlagt målrettede efterafgrøder og alternativer på de arealer, hvor de er indberettet i fællesskemaet. Du skal tjekke det før 10. september, så du kan nå at ændre placering og valg af alternativ i fællesskemaet. Du kan ændre placeringen inden for det ID15-område, hvor du har fået tilsagn – men det kræver altså, at du indberetter det senest 10. september.

  • Udså alternativet tidligt såede vinterafgrøder senest 7. september

Du skal udså vinterafgrøden senest 7. september, hvis du vil anvende den som alternativet tidligt såede vinterafgrøder. Hvis du ikke når at etablere vinterafgrøden inden fristen, kan du frem til kontrollen trække arealet ud af din ansøgning i fællesskemaet eller i GKEA.

  • Efterafgrøden må tidligst destrueres 20. oktober

Du må ikke destruere efterafgrøden før 20. oktober. Har du efterafgrøde på din majsmark, må du ikke destruere før 1. marts. Hvis du kan se, at efterafgrøden ikke når at blive til noget, kan du helt frem til kontrollen trække arealet ud af din ansøgning i fællesskemaet eller i GKEA.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle