Landbrugsstyrelsen afslår at forenkle regel om MFO-græsudlæg

Styrelse fastholder, at de vil have mail inden 20. august ved sen høst af dæksæd for MFO-afgrøder.

Landmænd, der er sene på den med høsten, får ikke en hjælpende hånd fra Landbrugsstyrelsen i denne omgang.

Tidligere på ugen skrev Landbrug & Fødevarer til Landbrugsstyrelsen og bad om, at landmænd kan slippe for at skrive til Landbrugsstyrelsen inden 20. august, hvis de først høster dæksæd i marker med MFO-græsudlæg efter denne dato.

L&F havde bedt om at man slipper for at anmelde det, men at man fortsat skal følge reglen om, at marken først må bearbejdes 8 uger efter høst af dæksæd.

Begrundelse

I sit afslag skriver Landbrugsstyrelsen, at reglen om anmeldelse inden 20. august er nødvendig for at kende de ansøgere, der har brug for fristudsættelse, så styrelsen kan overholde EU-forordningens krav om, at arealerne ikke må destrueres eller sprøjtes i 8 uger efter høst, hvilket opfyldes ved en senere destruktionsdato.

Alternativet er en generel fristudsættelse, der vil være til gene for landmænd, som ikke har problemer med høstdatoen. Ydermere vil en generel fristudsættelse forsinke den fysiske kontrol og sagsbehandlingen, og det kan få betydning for, om udbetalingsmålet kan opfyldes.

 

Hovedrysten fra formand

Torben Hansen, formand for Landbrug & Fødevarer Planteavl ærgrer sig.

”Jeg synes, der er gået rigtig meget bureaukrati i den. Der står en efterafgrøde, der er i gang i bunden, så det er bare en ekstra gang bureaukrati, at de skal sende en mail ind om forsinket høst af dæksæden, når der er så mange muligheder for at kigge elektronisk ovenfra. De har ikke brug for den byrde, når de har travlt med at høste. Vi bliver kvalt i regler. Det lyder ikke slemt at sende en mail, men i den situation er der virkelig pres på over hele linjen”, siger han.

Omvendt synes Torben Hansen, at det trods alt er bedre, at landmændene kan sende en mail, end at udskydelse af, hvornår man må bearbejde markerne skal gælde alle landmænd. For landet er delt midt over hvor halvdelen kan nå at høste og halvdelen ikke kan nå det.

”Vi er selvfølgelig ikke interesserede i en generel udsættelse, der fører til forsinket udbetaling af støtten osv.", siger han.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle