Landbrugsstyrelsen arbejder på at kunne give et tillæg til bestøverbrak

Står det til Landbrugssstyrelsen så skal man fra 2024 kunne få tillæg til etablering og fastholdelse af bestøvervenlige blomster på landbrugsarealer.

Landbrugsstyrelsen forventer at udvide bio-ordningen biodiversitet & bæredygtighed med et nyt tillæg fra 2024 til etablering og fastholdelse af bestøvervenlige blomster på landbrugsarealer. Ønsket med tillægget er at forbedre fødegrundlaget for de bestøvende insekter. Det oplyser styrelsen i en pressemeddelelse.

Landbrugsstyrelsen forventer, at tillægget bliver på 1.500 kr. pr. hektar.  Der er tale om et tillæg til basistilskuddet under bio-ordningen biodiversitet & bæredygtighed på 2.740 kroner.

Det kræver godkendelse fra EU før, at styrelsen kan udbetale tillæget, men det bliver godkendt i den danske CAP-plan, så kan man  søge tillægget fra 2024.

Tillægget tildeles alene til arealer med bestøverbrak, som enten allerede er etableret fra 2023 samt til nyetablerede bestøverbrakmarker i 2024. Tillægget forventes at kunne gives i alle år fremefter.

Tillægget kan opnås på arealer, der har været i omdrift året forinden. Dette for at sikre en effekt af at omdanne produktionsarealer i omdrift til formål for bestøvende insekter. 

- Vi forventer, at du kan søge tillægget i alle år, hvor arealet opfylder kravene til bestøverbrak. Ligeledes skal arealet leve op til de generelle kriterier fastsat i bio-ordningen biodiversitet & bæredygtighed, lyder det fra Landbrugsstyrelsen.

Overvej, hvor du skal placere dine marker med bestøverbrak  

Ifølge Landbrugsstyrelsen kan man med fordel allerede nu gøre sig nogle tanker om både placering og antallet af bestøverbrakmarker på sin bedrift.

- Her vil det styrke formålet, hvis dine bestøverbrakmarker er placeret i tilknytning til f.eks. skovbryn, op til en småbiotop, eller i forlængelse af andre ekstensivt holdte arealer, som f.eks. dine pleje af græs- og naturarealer og øvrige brakmarker, lyder det.

/ege

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle