Landbrugsstyrelsen efter ansøgningsrunde om efterafgrøder: Der mangler 22.250 hektar

Efter ansøgningsrunden om målrettet kvælstofregulering udestår en indsats på cirka 22.250 hektar fordelt på 37 kystvandoplande, oplyser Landbrugsstyrelsen. Den indsats skal leveres ved krav om obligatoriske efterafgrøder.

Mange landmænd har tilmeldt efterafgrøder i årets ansøgningsrunde, men i nogle kystvandoplande udestår en restindsats, da der ikke er indmeldt tilstrækkeligt med målrettede efterafgrøder.

Det skriver Landbrugsstyrelsen i en nyhed mandag eftermiddag på sin hjemmeside.

Dermed mangler der en samlet indsats på 22.250 hektar efterafgrøder. Det svarer til, at der mangler cirka seks procent af det samlede indsatsbehov for 2022, oplyser Landbrugsstyrelsen.

Den målrettede kvælstofindsats skal sikre den nødvendige beskyttelse af vandmiljøet mod kvælstofudvaskning. Det er derfor besluttet af fødevareministeren, at den resterende indsats skal hentes ved et krav om obligatoriske efterafgrøder i de kystvandoplande, hvor der er en restindsats.

Du kan se de kystvandoplande, hvor der kommer et krav om obligatoriske målrettede efterafgrøder på kort over obligatoriske målrettede efterafgrøder 2022.

Der vil ikke være tilskud til de obligatoriske efterafgrøder.

Økologer undtaget

Landbrugere, der har marker i de 37 kystvandoplande, hvor der kommer et krav, vil som udgangspunkt være omfattet af kravet. Du er dog undtaget, hvis du er økolog, eller hvis din bedrifts efterafgrødegrundareal er under 10 hektar.

Har du et krav om obligatoriske efterafgrøder, vil du inden længe kunne se en beregning af det i gødningskvote- og efterafgrødeskemaet. I Internet Markkort vil du også snart kunne se, om en eller flere af dine marker ligger i de områder, hvor der er et krav om obligatoriske målrettede efterafgrøder.

Landbrugsstyrelsen udsender en nyhed, så snart kortet i IMK og opgørelse af kravet i gødningskvote- og efterafgrødeskemaet er klar.

 

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle